Menu

Antwerpse open Vld kiest voor de fiets

01 jun Antwerpse open Vld kiest voor de fiets

Afgelopen weekend hebben wij samen met de leden van de Antwerpse afdeling van de Open Vld onze visie op papier gezet en samen gestemd. De teksten gingen onder andere over Antwerpen als stadsgewest, oprichting van een Antwerps stedelijk vervoersbedrijf en stedelijke mobiliteit.

Een belangrijk onderdeel van de visietekst weerspiegelt de ambitie om van Antwerpen een echte fietsstad te maken, naar het voorbeeld van Kopenhagen en Amsterdam. Investeren in stedelijk fietsen rendeert op vele vlakken: minder files, minder ziektedagen bij werknemers, minder vervuiling, kortom een versterkte leefbaarheid van de stad en daarnaast ook een versterking van de lokale economie. Dat betekent dat we prioriteiten stellen en ingrepen op maat van de fietser die de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid optimaliseren.

“Er moet steeds uitgegaan worden van het meest optimale scenario voor de fietser.”

Bij heraanrichting van straten wordt daarom steeds gewerkt met een fietstoets. Bij het ontwikkelen van de fietstoets denken we aan een fietstoepassingsladder, waarbij de meest optimale toepassing eerst wordt bekeken en dan steeds een stapje lager. Bovenaan de ladder staan fietswegen (een andere route dan ander verkeer), daarna komen afgescheiden fietspaden (ten minste afgescheiden door een lage stoep), fietsstraten (na een grondige evaluatie van huidige fietsstraten), fietssuggestiestroken (een minimale vereiste op kruispunten en gedeelde wegen) en de laatste trede zijn gedeelde zones zonder fietssuggestiestroken (waar een maximale snelheid van 30km per uur geldt.