Menu

Antwerpse Open VLD spreekt zichzelf moed in: “We zijn opnieuw een familie geworden”

29 apr Antwerpse Open VLD spreekt zichzelf moed in: “We zijn opnieuw een familie geworden”

Antwerpse Open VLD spreekt zichzelf moed in: “We zijn opnieuw een familie geworden”

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD Antwerpen werd stilgestaan bij de interne crisissen binnen de afdeling. “Ondertussen hebben de ratten het schip verlaten, maar de rest is op post net zoals uw kapitein”, zegt Antwerps lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz.

De nieuwjaarsreceptie in het Liberaal Huis leek op de kleedkamer van een voetbalploeg die op achterstand staat, maar waar de trainer er alles aan doet om de spelers moed in te spreken. Naast Schiltz namen ook nationaal voorzitter Tom Ongena en minister van Justitie en Kamer-lijsttrekker Paul Van Tigchelt het woord. De nationale partijtoppers raakten zijdelings de interne strubbelingen aan over ministerwissels en lijsttrekkers. “Het was niet zo’n fijn jaar”, zegt Van Tigchelt. “Er zal echter altijd een liberale partij zijn, maar we zullen er met zijn allen wel hard voor moeten werken.”

Voorzitter Ongena wees erop dat er voor de liberale waarden moet worden gevochten. Hij herhaalde zijn waarschuwingen vanop de nationale nieuwjaarsreceptie, zoals het feit dat links elke hervorming zal weigeren en dat nationalisten en extremisten alles blokkeren. “We weten waar Bart De Wever niet goed in is en dat is in het snel vormen van een regering”, zegt Ongena.

Van Tigchelt uitte zijn twijfels over de idee van een zakenkabinet van De Wever. “Je kan een land niet besturen met alleen budgetten en constitutionele hervormingen. Er is ook bezieling nodig”, zegt de minister.

Lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen Willem-Frederik Schiltz haalde even de crisissen aan binnen de Antwerpse afdeling. Open VLD kreeg in het midden van de legislatuur geen tweede schepen en uiteindelijk koos Erica Caluwaerts vorig jaar van uit de partij te stappen en als onafhankelijke schepen verder te gaan. Gevolg was dat de liberalen nu in de oppositie zitten.

“Een stad wordt gemaakt door het weefsel van mensen die er wonen”, zegt Willem-Frederik Schiltz. “Dat moeten we laten groeien, maar dat kan alleen met vertrouwen en ruimte. Vertrouwen is een kostbaar goed, maar dat is niet dik gezaaid op het Schoon Verdiep. Dat bleek toen onze partners in de coalitie met brute kracht de gemaakte afspraken verbraken.”

Schiltz zag toch ook een positief gevolg van dit alles. “We zijn binnen de Antwerpse liberalen opnieuw een familie geworden. Ondertussen hebben de ratten het schip verlaten, maar is de rest op post gebleven, net zoals uw kapitein”, zegt Schiltz.

Sacha Van Wiele (GVA)