Menu

Debat burgerparticipatie van start in het Vlaams parlement

12 okt Debat burgerparticipatie van start in het Vlaams parlement

Gisteren is in de commissie Algemeen beleid besloten om hoorzittingen rond burgerparticipatie te gaan organiseren in het Vlaams parlement. Dit was de uitkomst van de bespreking van de conceptnota van de hand van liberaal parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

“Het is hoogtijd dat we een goede discussie gaan voeren over hoe we burgers de juiste tools kunnen bieden en dat zij meer invloed uit kunnen oefenen op politiek en beleid”, aldus Willem-Frederik Schiltz. Tijdens de bespreking van de conceptnota lanceerde hij al verschillende voorstellen waarmee burgers mee de touwtjes in handen kunnen nemen.

Zo passeerde er een voorstel om Vlaamse volksraadplegingen te organiseren. Dit is sinds de zesde staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid, maar tot op heden zijn er nog geen stappen genomen om hier een Vlaamse invulling aan te geven. De conceptnota telt in totaal tien innovatieve voorstellen, waaronder ook een Vlaamse burgerbegroting. Hierbij kunnen burgers na een deliberatief proces een percentage van de Vlaamse begroting herbestemmen. Nog een ander voorstel was om het decreet openbaarheid van bestuur om te keren, waardoor alle overheidsdocumenten actief openbaar worden tenzij er gegronde argumenten hier tegen worden geformuleerd. Deze vorm van maximale transparantie draagt bij aan het vergroten van vertrouwen tussen overheid en burger volgens Willem-Frederik Schiltz.

Dit vertrouwen in de overheid, democratie en politiek in het algemeen is volgens onderzoekers echter lang niet zo slecht als tegenwoordig vaak wordt gesteld, maar er zijn tot op vandaag weinig tot geen veranderingen geweest aan de spelregels van onze democratie. Net als de maatschappelijke ontwikkelingen, is de democratie dynamisch en moet met zijn tijd mee. Willem-Frederik Schiltz: “Onze politici en politieke instellingen functioneren meer dan behoorlijk, en de grote meerderheid van de mensen waardeert dit ook. In een moderne democratie moeten we meer durven vertrouwen op de kracht van burgers en meer investeren in sterkere burgerparticipatie”.

De data van de hoorzittingen zijn nog niet gepland, maar de conceptnota die gisteren is gepresenteerd kunt u alvast hier vinden.