Menu

Efficiënte inning levert Vlaanderen 310 miljoen euro op

23 jun Efficiënte inning levert Vlaanderen 310 miljoen euro op

In tegenstelling tot de inning van gerechtelijke boetes door de FOD Financiën loopt de inning van achterstallige belastingen en andere vorderingen door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) efficiënt. Sinds 2010 is er al 310 miljoen euro aan achterstallige betalingen geïnd. Dit is het gevolg van een goede samenwerking met gerechtsdeurwaarders. Dat blijkt uit het antwoord op de vraag die Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) stelde aan minister van Financiën Annemie Turtelboom in commissievergadering deze namiddag.

“Het zou spijtig zijn dat we opbrengsten mis lopen door inefficiënt beleid. Helaas is zulk beleid niet altijd een evidentie in België, dus is het goed dat de Vlaamse belastingdienst zo kort op de bal speelt”, aldus Willem-Frederik Schiltz.

Samen met de Vlaamse belastingdienst werken er 320 gerechtsdeurwaarders mee sinds 2010 om 500.000 dossiers ter waarde van 401 miljoen euro te verwerken, hiervan is tot op heden al 310 miljoen ingevorderd. De totale kosten voor de gerechtsdeurwaarders is ongeveer negen miljoen euro, dus slechts 3 procent van het totaal geinde bedrag.

De meeste vorderingen die de Vlaamse belastingdienst uitstuurt worden spontaan betaald, maar sommige worden pas betaald na aanmaning of dwangbevel. Sinds juni 2010 wordt dit in samenwerking met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders centraal gecoördineerd. Zij sturen gerechtsdeurwaarders aan door alle dossiers van éénzelfde debiteur toe te vertrouwen aan dezelfde deurwaarder, en door deurwaarders in te schakelen die hun vestiging hebben dichtbij de woonplaats van de debiteur.

De Vlaamse belastingdienst is verantwoordelijk voor de inning van gewestbelastingen, de opcentiemen, interesten, belastingverhogingen en administratieve boeten. De inningsprocedure start met het verzenden van een aanslagbiljet, bij gebreke aan betaling volgen er twee herinneringen. De deurwaarder vormt als het ware het sluitstuk van deze keten van handelingen gericht op een minnelijke invordering. Volgens deze werkwijze is de Vlaamse belastingdienst efficiënter dan de FOD Financiën die op 20 mei in het nieuws kwam met een discutabele werkwijze bij de inning van gerechtelijke boetes.