Menu

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op om in de sterftecijfers een duidelijker onderscheid te maken tussen vastgestelde en vermoedelijke gevallen van corona

15 apr Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op om in de sterftecijfers een duidelijker onderscheid te maken tussen vastgestelde en vermoedelijke gevallen van corona

Onlangs kwam aan het licht dat er te veel sterfgevallen in de woonzorgcentra gemarkeerd worden als ‘corona-overlijdens’. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om duidelijker te rapporteren over de sterftecijfers. “Het is zeer kwalijk dat mensen die overlijden aan een hartinfarct in de coronacijfers terechtkomen. Zo lopen die cijfers, door vermoedelijke gevallen, zeer sterk op. België lijkt momenteel, na Spanje, zelfs ‘het slechtste land ter wereld’ wat het aantal doden per miljoen inwoners betreft. Dit strookt niet met de realiteit en ik roep de regeringen alsook de experts op om over te gaan tot een meer accurate rapportering, met een onderscheid tussen vastgestelde en vermoedelijke gevallen”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

De laatste weken blijkt er grote onduidelijkheid te zijn over het aantal sterfgevallen in de woonzorgcentra. Meer bepaald over het teveel aan sterfgevallen die gemarkeerd worden als ‘overleden aan corona’. Liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz, is hier bezorgd over en roept nu op om met meer accurate cijfers naar buiten te komen. “Het is voor een leek bijzonder moeilijk om een duidelijk zicht te krijgen op wat de cijfers vertellen. Als we aan mensen vragen om vol te houden, dan moeten zij ook voelen dat de maatregelen werken en dat ze iets kunnen bijdragen aan het inperken van het coronavirus. Het is dan ook zeer kwalijk dat mensen met bijvoorbeeld een hartinfarct in de coronacijfers terechtkomen. Op die manier lopen die cijfers, door vermoedelijke gevallen, erg sterk op”, zegt Schiltz.

“Daardoor lijkt België het op een na meest getroffen land ter wereld wat het aantal doden per miljoen inwoners betreft. Ik schrok daar enorm van, want wanneer we de situatie in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra vergelijken met deze in landen als Spanje, Italië of de VS, dan strookt dit niet met de realiteit. Ik vraag dan ook dat de regeringen alsook de experts de coronacijfers accurater naar buiten brengen, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen vastgestelde en vermoedelijke gevallen”, aldus Schiltz.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van fractieleider Schiltz: “We zullen moeten overgaan tot een ander soort van rapporteringen. De enige manier om een juist beeld te krijgen van wat er zich vandaag afspeelt, is te kijken naar de oversterfte in de woonzorgcentra. De wetenschappers van Sciensano zeggen daarover dat deze de afgelopen drie weken het meest uitgesproken was in Brussel en het minst in Vlaanderen.”

Achter deze cijfers zitten trouwens stuk voor stuk mensen. De liberale fractieleider staat er dan ook bij stil dat deze coronacrisis leidt tot tragische toestanden. Hoe moet je rouwen zonder afscheid te hebben kunnen nemen? En hoe kunnen we de klap nadien zo goed mogelijk opvangen?

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.