Menu

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op tot een meer kindvriendelijk perspectief in de exitstrategie

20 mei Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op tot een meer kindvriendelijk perspectief in de exitstrategie

Vele kinderen kunnen op vandaag nog niet naar school, naar hun sportclub of naar hun vrienden; een vaak moeilijke situatie voor hen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om in de toekomstige beslissing rond de exitstrategie kinderen meer perspectief te geven. “De mate van beschaving van een maatschappij wordt afgemeten door hoe ze omgaat met haar zwaksten, zo wordt vaak gezegd. En wat onze kinderen en jongeren betreft, kunnen en moeten we een tandje bijsteken. Ik ondersteun dan ook het pleidooi van 269 artsen die in een open brief pleiten om meer aandacht te schenken aan kinderen bij toekomstige beslissingen rond de corona-exitstrategie. Er moet iets gebeuren”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

Al meer dan 9 weken slijten kinderen een groot deel van hun dagen tussen vier muren. De meesten onder hen mogen momenteel nog niet naar school, kunnen hun hobby nog niet uitoefenen en mogen hun vrienden nog niet opzoeken. Dit leidt tot moeilijke situaties, voor de kinderen én voor hun ouders. Liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz, is hier bezorgd over en roept nu op om bij de komende Veiligheidsraad onze kinderen en jongeren meer hoop te bieden. “De graad van beschaving meet je af door hoe we met de zwaksten omgaan, klinkt het vaak. Velen denken dan aan onze ouderen in de woonzorgcentra, maar ook de jongsten onder ons mogen niet vergeten worden. We moeten ons afvragen hoe zij deze lockdownperiode beleven en wat we kunnen doen om hen er ongeschonden uit te halen. 269 artsen trekken deze week via een open brief aan de alarmbel. Ik sluit me graag aan bij hun oproep om het kind, maar ook de ouders van het kind, centraal te stellen bij toekomstige beslissingen rond de corona-exitstrategie”, zegt Schiltz.

De laatste maanden passeerden in het Vlaams Parlement alsook in de media heel wat debatten de revue over kinderen met een beperking, het heropenen van de opvang, kinderen in precaire situaties, problematische thuissituaties, toenemende stress, enz. Daarnaast tonen de eerste resultaten van de preteaching aan dat men er niet volledig in geslaagd is om de leerkloof of de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen binnen de perken te houden. Deze dreigt net fors te vergroten. “Ik begrijp dat het in de huidige situatie, met de huidige veiligheidsmaatregelen, onmogelijk is om van de ene dag op de andere alle scholen open te stellen, en dit voor alle leerlingen. Maar er moet iets gebeuren. Want – los van de leerwinst – dreigt een blijvende sluiting van de scholen ook de algemene ontwikkeling van het kind in de problemen te brengen”, aldus Schiltz. “Scholen en schooldirecties doen vandaag alles wat ze kunnen. We moeten ons echter de vraag stellen, in samenspraak met de specialisten, of de internaten terug open kunnen, of er in het bijzonder onderwijs meer kan gebeuren voor kinderen met een beperking,… Kortom: of het onderwijs meer kan ingeschakeld worden met het oog op het welzijn van het kind. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zomerscholen, een initiatief dat op dit moment op poten wordt gezet om deze zomer de achterstand van dit voorjaar weg te werken.”

De liberale fractieleider staat ook specifiek stil bij de rol van onze lokale besturen om jongeren meer speelruimte te geven.

Processing…
Success! You're on the list.