Menu

Homans trappelt ter plaatse met vergroening wagenpark Vlaamse overheid

15 mrt Homans trappelt ter plaatse met vergroening wagenpark Vlaamse overheid

Vlaams Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) was vandaag scherp voor minister Homans in de commissie voor binnenlands bestuur. “Minister Turtelboom heeft een actieplan opgesteld voor de vergroening van het voertuigenpark, nu is het aan minister Homans om dat in de praktijk om te zetten. We doen veel te weinig, en wat we doen gebeurt te traag”, aldus Schiltz.

 Minister Turtelboom stelde een actieplan op voor de vergroening van het voertuigenpark. In dit actieplan zijn veel maatregelen al uitgewerkt en er wordt hard gewerkt aan de uitrol van infrastructuur. Er is echter een specifiek hoofdstuk dat onder de bevoegdheid van minister Homans valt, namelijk ‘de Vlaamse overheid als launching customer’. Daarmee wordt bedoeld dat de Vlaamse overheid het voortouw dient te nemen en nieuwe innovatieve technieken of producten zelf gebruikt ter promotie. Rijden op elektriciteit is hier een voorbeeld van.

Er zijn een aantal maatregelen die meteen kunnen genomen worden. Schiltz: “De private sector is vragende partij om laadinfrastructuren te plaatsen op de terreinen van de Vlaamse overheid, dit hoeft niets te kosten.” Ook veel wagens van de Vlaamse overheid keren steeds terug naar dezelfde plaats, waar ze ter plekke kunnen opladen of tanken. “Tijdens het weekend en ’s avonds worden ze bijna nooit gebruikt, dus ook autodelen kan een plaats krijgen in dit verhaal”. Daarnaast kan de Vlaamse overheid ook initiatieven nemen om zonnepannelen op de daken van overheidsgebouwen te plaatsen om rechtstreeks te voorzien in het opladen van de autobatterijen. Kansen genoeg, maar de minister moet er wel werk van maken.

In de commissie gaf minister Homans verder aan dat ze vindt dat er genoeg CNG-stations zijn in verhouding tot auto’s, Schiltz is het hiermee niet mee eens en ziet nog ruimte voor groei. Een gelijkaardige reactie volgde betreft waterstof tankstations, de minister verwacht nog geen stijging in het aantal auto’s op waterstof en ziet nog geen potentieel voor private investeerders om waterstofstations te plaatsen bij overheidsgebouwen. Dit is spijtig, omdat onderzoek uitwijst dat een waterstofstaion breakeven draait vanaf het moment dat er 8 wagens gebruik van maken. Schiltz concludeert uit de antwoorden van de minister dat al veel pistes werden bekeken, maar dat er geen schot in de zaak komt.