Menu

Willem-Frederik Schiltz roept op om klimaatverbond te sluiten

08 mei Willem-Frederik Schiltz roept op om klimaatverbond te sluiten

Met een klimaatverbond wil Schiltz dat alle partijen zich voor de verkiezingen engageren tot een manier van werken die ons land klimaatneutraal moet maken tegen 2050:

  1. Klimaatmaatregelen met rekeningen die kloppen: een klimaatbegroting 

Breng klimaat-experten en boekhouders samen. Op die manier moet een lijst opgesteld worden van de mogelijke klimaatacties. We moeten weten hoewel welke maatregelen kosten en welke klimaatwinst ze betekenen. We hebben rekenkracht en inspiratie nodig. Een klimaatbegroting is een goed instrument om klimaatbeleid blijvend te monitoren én om de impact voor klimaat en ieders portefeuille te kennen.

  1. Iedereen aan tafel

Om de transitie naar klimaatneutrale economie te laten lukken moet iedereen zicht krijgen op waar de lusten en de lasten vallen, als iedereen ziet welke inspanningen en veranderingen gevraagd worden en hoe hij of zij er beter van kan worden.
Dat kunnen we bereiken door het opstarten van een participatietraject in de vorm van Klimaattafels. Nederland heeft getoond dat die aanpak loont.
De uitkomst van zo’n traject mag niet vrijblijvend zijn. Alle partners aan tafel moeten mee verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Echte impact, echte beslissingsmacht maar ook echt eigenaarschap.

Concreet moeten minstens volgende groepen vertegenwoordigd zijn: politiek, bedrijven, burgerbewegingen, (klimaat-)middenveld en experten. De steden en gemeenten spelen daarbij een cruciale rol en kunnen in veel gevallen het ideale niveau zijn voor maatregelen en projecten. Direct na de verkiezingen moet dit traject opgestart worden om een concrete werkwijze af te spreken. Ten laatste einde 2019 moeten de klimaat tafels opgestart worden om invulling aan de nodige akkoorden te geven.

  1. Van Klimaatinformateur naar een Klimaatakkoord2050

Na de verkiezingen stellen de volgende informateurs een soort ‘klimaatverslag’ of ‘klimaatparagraaf’ op of er wordt een ‘klimaatinformateur’ aangesteld.

Daarmee kan doorheen de diverse programma’s en eisenpakketten een aanzet geven worden tot een klimaatakkoord. Zo wordt het duidelijk dat de komende regeerakkoorden zullen voortbouwen op het werk vanuit de informatieronde en dat er ook na de verkiezingen meteen wordt gezocht naar de verst mogelijke ambitie, met het grootst mogelijke draagvlak.
Dit verslag wordt naast voorbereiding voor de regeerakkoorden ook de start van het werk aan de klimaattafels.
Einde 2020 moet het werk van de klimaattafels leiden tot een klimaatakkoord dat het kader van de transitie van nu tot 2050 vastlegt.
De doelstellingen kennen we: klimaatneutraal tegen 2050. Belangrijk nu is niet het vinden maar het opbouwen van draagvlak voor de klimaattransitie. Door een breed participatietraject kunnen we tot een rechtvaardige verdeling van inspanningen en opbrengsten komen.

Daarom roepen ik alle partijvoorzitters en alle toekomstige parlementairen op om vanaf 27 mei de handen aan de ploeg te slaan. Het klimaatbeleid is niet iets dat enkel kan afhangen van een coalitie of legislatuur. Het is té belangrijk en ook te ingrijpend om over te laten aan een campagnestrijd. De prijs voor het negeren van dit probleem gaat geen enkele partij kunnen ontlopen, daarom dat het zo belangrijk is nu de krachten al te bundelen.

Het belang van dit verbond ligt in het overstijgen van de tegenstelling van meerderheid en oppositie. Een klimaatakkoord moet immers verschillende legislaturen overleven en breed gedragen worden.

Het is de aanzet van een nieuwe manier om aan klimaatbeleid te doen.

Lees meer over mijn voorstel in de Gazet van Antwerpen:
https://www.gva.be/cnt/dmf20190507_04381651/willem-frederik-schiltz-roept-op-tot-klimaatverbond-met-alle-partijen-samen