Menu

Liever geen coronapaspoort

06 mei Liever geen coronapaspoort

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz verzet zich tegen coronapaspoort

 

De vaccinatiecentra draaien op volle toeren. Daarmee komt het rijk van de vrijheid een beetje dichterbij. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is bezorgd over de ethische discussie over het coronapaspoort die dit met zich meebrengt. Hij roept tijdens de plenaire vergadering op om zeer terughoudend te zijn hiermee. “Ik ben erg achterdochtig. Allereerst moet iedereen de kans gehad hebben om zich te laten vaccineren. Daarnaast hoop ik dat zo’n coronapas overbodig is bij een maximale vaccinatiegraad. Tot slot pas ik ervoor dat de Europese coronapas om te reizen gebruikt wordt om op café of naar de film te gaan. Zo’n pas mag niet meer zijn dan een laatste redmiddel”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

 

“Mogen gevaccineerden iets meer dan andere mensen? Dat is de ethische vraag die zich stelt”, zegt liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz. Hij is bezorgd over de discriminatie waartoe het coronapaspoort kan leiden. Daarom roept hij de Vlaamse en federale regeringen op om hiermee op te passen. “Het rijk van de vrijheid is in zicht. Maar dat rijk is voor mij geen land van pasjes en doorvoerbewijzen.”

 

“We hebben van de hele maatschappij solidariteit gevraagd voor de meest kwetsbaren. Nu vragen we ook solidariteit dat iedereen eerst de kans krijgt om zich te laten vaccineren voor er zelfs maar wordt gedacht aan een coronapaspoort. Zo’n pas gaat trouwens ook gepaard met heel wat praktische bezwaren. Zo is er een kleine groep mensen die om medische redenen geen vaccin kan krijgen. Wat doe je met hen? Verder ben ik uiterst bezorgd over de privacyinbreuken die ermee gepaard kunnen gaan. Want het gaat hier niet enkel over controle door de overheid, maar ook over de ene burger die de andere burger controleert”, aldus Schiltz. “Met maatregelen als de avond- en de nachtklok hebben we het afgelopen jaar al fors moeten inboeten op onze vrijheid om de volksgezondheid te redden en te handhaven. Dat kunnen we niet eindeloos blijven doen zonder daar zeer grondig bij stil te staan.”

 

Schiltz benadrukt dat Vlaanderen fors inzet op een maximale vaccinatiegraad: “Met 70 à 80 procent richting groepsimmuniteit gaan, dat is de ambitie die ons beleid moet hebben. Op dat moment stel ik mij echt de vraag of zo’n coronapas nog nodig is. Kan de collectieve bescherming dan niet zorgen voor de individuele vrijheid? Is groepsimmuniteit niet voldoende om niet te moeten grijpen naar een instrument zoals een coronapas?” Hij vult aan: “20 procent zal misschien zeggen: ‘We willen eigenlijk liever geen prik, we nemen het risico wel.’ Moeten wij dan niet de boodschap brengen: ‘Oké, maar als je ziek wordt heb je daar zelf voor gekozen. Dat is je eigen vrijheid en verantwoordelijkheid.’”

 

De liberale fractieleider sluit af met een interessante vergelijking: “Ook in het verleden werd nagedacht over tijdelijke paspoorten. Zo werd 105 jaar geleden, kort na de Eerste Wereldoorlog, het reispaspoort ingevoerd. Dit zou een tijdelijke maatregel zijn om de crisis en chaos kort na de oorlog te beheersen. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het geïnstalleerde wantrouwen en het reispaspoort zijn sindsdien nooit meer weggegaan. Onze bezorgdheid is dus terecht.”