Menu

Nieuw decreet maakt renovatiesteun voor appartementsgebouwen gemakkelijker

30 mrt Nieuw decreet maakt renovatiesteun voor appartementsgebouwen gemakkelijker

Renovatieprojecten in appartementsgebouwen blijken in Vlaanderen in de praktijk nog erg moeilijk ingang te vinden. De complexe eigendomsstructuur ligt meestal aan de basis, maar logge administratieve procedures om met de vereniging van mede-eigenaars (VME) energie- en renovatiepremies aan te vragen introduceren nog een onnodige extra drempel. Zo zijn syndici tot op heden niet gemachtigd om zonder expliciete toestemming van elke individuele eigenaar de nodige informatie om de premieaanvraag te kunnen voltooien bij Fluvius op te vragen. “Met dit voorstel van decreet geven we syndici de mogelijkheid om, in één keer en voor alle bewoners van het appartementsgebouw samen, bij de netbeheerder de nodige informatie op te vragen, te verwerken en te gebruiken”, zeggen Vlaams Parlementsleden Robrecht Bothuyne (CD&V), Andries Gryffroy
(N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

Om de renovatiegraad van de gebouwen in Vlaanderen op te krikken voorziet de Vlaamse Regering in heel wat premies en renteloze leningen. Die ondersteuning is meestal ook van toepassing op renovatiewerken in appartementsgebouwen. Uit gesprekken met de sectorvereniging van syndici blijkt echter dat in de procedures om de premie aan te vragen, nu vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met de specificiteit van het stelsel van
mede-eigendom. Zo is voor sommige premieaanvragen van elke afzonderlijke wooneenheid de EAN-code, de code die dient voor de identificatie van een toegangspunt op het elektriciteits- of aardgasnet, van de elektriciteitsmeter nodig. Dat zijn gegevens waarover een syndicus niet beschikt, zeker bij oudere gebouwen waarvoor die werkzaamheden net het meest nodig zijn. Om de premieaanvraag te kunnen vervolledigen is de syndicus nu verplicht om de EAN-codes op te vragen, ofwel bij de individuele eigenaars van de verschillende wooneenheden ofwel, na schriftelijke toestemming van elke individuele eigenaar, bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Dat is een ontzettend tijdrovende administratieve last, zeker voor grotere appartementsgebouwen.

Met dit decreet voorzien de Vlaamse meerderheidspartijen in een decretale basis die aan syndici de machtiging geeft om de EAN-codes rechtstreeks bij Fluvius op te vragen. Tegelijk wordt de privacy van de betrokkenen gewaarborgd doordat de syndici deze gegevens alleen mogen gebruiken bij de uitvoering van hun taken en ze alleen maar mogen bewaren voor de duur van hun mandaat voor dat specifieke gebouw.  “Dankzij dit decreet kunnen syndici hun tijd en energie steken in belangrijkere en vooral nuttigere zaken, zoals het energiezuinig maken van het gebouw dat ze beheren”, zeggen de indieners. In ons land zijn bijna dertig procent van de woongelegenheden appartementen, deze zijn vaak ook verouderd en niet energiezuinig. Er is ook daar echt nood aan een renovatieoffensief.

“Een energiezuinige woning moet haalbaar en betaalbaar zijn voor élk gezin, ook voor wie in een appartementsgebouw woont. Gezinnen krijgen vandaag te maken met torenhoge energie- en andere kosten. Met dit decreet maken we het ook voor wie in een appartementsgebouw woont eenvoudiger om energiezuinig te renoveren”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

“We trekken voluit de kaart van efficiëntie zodat we versneld het Vlaams woningpatrimonium energiezuiniger kunnen maken. In een gebouw met dertig appartementen is een syndicus al snel maanden bezig met het versturen van mails, (herinnerings-)brieven en het plegen van telefoontjes, totdat elke mede-eigenaar het juiste formulier heeft ingevuld en terugbezorgd. Met dit voorstel van decreet wordt de administratieve last beperkt tot één eenvoudig verzoek aan Fluvius”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA).

“Door de administratieve lasten te beperken willen we meer mensen overtuigen om te kiezen voor een energierenovatie. Dit is een win voor het klimaat maar ook een win voor de bewoners en eigenaars van appartementen”, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).