Menu

Nooddecreet stelt extra ziekenhuis-, medische productie-, verzorgingsfaciliteiten en onderzoeksinstellingen vrij van vergunningsplicht

27 apr Nooddecreet stelt extra ziekenhuis-, medische productie-, verzorgingsfaciliteiten en onderzoeksinstellingen vrij van vergunningsplicht

De gevolgen van de coronapandemie laten zich voelen op vele vlakken. In Vlaanderen zijn al honderden besmettingen vastgesteld. “Het is goed mogelijk dat we snel geconfronteerd worden met de limieten van de capaciteit in onze verzorgings- en onderzoeksinstellingen”, zeggen de fractieleiders van de meerderheid, Wilfried Vandaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en
Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Daarom dienden zij een ‘nooddecreet’ in dat een vrijstelling van de vergunningsplicht toestaat voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, alsook voor onderzoeksinstellingen en productieruimte voor medisch en paramedisch materiaal.

De wetenschappelijke wereld, de Nationale Veiligheidsraad en het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) bevelen de Vlaamse Overheid aan om de nodige maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen. Indien de crisis aanhoudt, zal dit bijvoorbeeld een grote impact hebben op de bestaande gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit komt onder druk en de vraag rijst naar bijkomende extra (tijdelijke) faciliteiten.

In de Vlaamse regelgeving bestaat er momenteel een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor een aantal tijdelijke constructies. Dit volstaat echter niet om de constructies op te trekken die nodig zijn in het kader van de coronacrisis.

Een decreet uit 2018 staat een afwijking toe op de vergunningsplicht, maar enkel bij dreigend energietekort.

Nu dienen de fractieleiders van de meerderheidspartijen een voorstel van decreet in dat focust op een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Delegatie aan Vlaamse Regering

Mocht de coronacrisis (nog) grotere proporties aannemen, bestaat de kans dat binnen de Vlaamse en lokale administraties kritische functies zullen uitvallen waardoor bepaalde aanvragen niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden of dat bepaalde adviestermijnen niet kunnen worden gerespecteerd. Daarom geeft het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een dergelijke noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen.

De bijzondere regels gelden voor een maximale termijn van 180 dagen, eventueel te verlengen met nog eens 180 dagen.

Het voorstel van decreet werd vandaag ingediend. Het wordt volgens de procedure van de ‘spoedbehandeling’ meteen ter stemming voorgelegd in de plenaire vergadering van woensdag 18 maart.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.