Menu

Ook Vlaanderen moet bijdragen aan VN-Klimaatfonds

10 dec Ook Vlaanderen moet bijdragen aan VN-Klimaatfonds

Eerder deze week raakte bekend dat de federale minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander de Croo, beslist heeft om 50 miljoen euro te storten in het VN-Klimaatfonds. “Vlaanderen moet dit voorbeeld volgen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz. Hij ondervroeg daarom de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvlieghe, in het parlement. Zij beloofde dat Vlaanderen een inspanning zal doen, als er een akkoord is over de verdeling van de middelen uit de emissierechten.

Op dit moment is de VN-klimaattop in Lima aan de gang. In de marge van deze belangrijke top raakte bekend dat België nog geen geld had gestort in het VN-Klimaatfonds. Dat fonds werd opgericht om ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming. “Ons land stond met het schaamrood op de wangen,” zegt Schiltz. Daarom besliste federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander de Croo, om 50 miljoen euro vrij te maken en te storten in het Klimaatfonds.

Akkoord nodig over verdeling emissierechten

Schiltz vraagt dat Vlaanderen het voorbeeld van minister De Croo volgt. Hij ondervroeg daarom Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvlieghe, in het Vlaams parlement. De minister beloofde geld vrij te maken voor het probleem van de zogenaamde “klimaatfinanciering” als er een akkoord is over de verdeling van de middelen uit de emissierechten. Vandaag staat 180 miljoen euro emissierechten geblokkeerd omdat de overheden in ons land het niet eens raken over de verdeling van dat geld.

“Het is goed dat Vlaanderen zich engageert om bij een akkoord de middelen voor Vlaanderen deels te gebruiken voor het VN-Klimaatfonds, maar dan moet Vlaanderen wel inspanningen leveren om snel tot zo een akkoord te komen,” zegt Schiltz. De minister gaf aan al eerste contacten te hebben gelegd om zo een akkoord over de verdeling van dat geld snel mogelijk te maken.