Menu

Oosterweel: De politiek heeft in het verleden fouten gemaakt

28 apr Oosterweel: De politiek heeft in het verleden fouten gemaakt

De Raad van State legde opnieuw het grondverzet op de Oosterweelwerf stil wegens de PFOS-vervuiling, na een klacht van verschillende actiegroepen. Hoe moet het nu verder met de ‘Werf van de eeuw’ voor de mobiliteit en leefbaarheid van Antwerpen? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerpenaar Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

 

De Raad van State is van oordeel dat de met PFOS vervuilde grond moet worden gekwalificeerd als afvalstof. Hoe Lantis, het bedrijf dat Oosterweel bouwt, de situatie momenteel aanpakt, is volgens de Raad van State onvoldoende. Volgens de rechter kan de bouwheer niet garanderen dat er geen bijkomende milieu-impact zal zijn. “Het idee was om die zwaar vervuilde grond naar 3M te brengen. Dan ligt het op hun terrein, blijven zij er verantwoordelijk voor en kunnen ze het later saneren. Die ligt ingepakt in een folie en kan nadien te allen tijde nog aangepakt worden. Je legt die grond daar, het is dan hun verantwoordelijkheid, zij moeten het dan oplossen. Alleen blijkt nu dat die grond als afval in aanmerking moet genomen worden. Dan kan je die niet zomaar ergens anders leggen, dan moet die voldoen aan alle reglementeringen die op een stortplaats van toepassing zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

Volgens Schiltz heeft de Raad van State een andere interpretatie gegeven aan het bodemdecreet (decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, n.v.d.r). “Het decreet laat ruimte toe voor interpretatie. Wij moeten nu het decreet gaan bekijken, aanpakken en ervoor zorgen dat het helder is. We zullen rond de PFOS-vervuiling een duidelijk kader moeten bouwen, zodat het voor iedereen duidelijk is.” Er blijven maar problemen in en rond de Oosterweelwerken opduiken. Keer op keer worden de werken stilgelegd. Zal de ‘Werf van de eeuw’ ooit voltooid worden? “De politiek heeft in het verleden fouten gemaakt. Dat geef ik toe. Maar we moeten nu naar oplossingen zoeken voor het probleem. De weg naar een ideale maatschappij is niet een die over rozengeur en maneschijn loopt”, aldus Schiltz.