Menu

De toekomst van tram 7 moet worden beslist door burgers zegt open vld

20 feb De toekomst van tram 7 moet worden beslist door burgers zegt open vld

De voorbije week was er heel wat te doen over de toekomst van de trams in stad Antwerpen. Uit het Routeplan 2030 van de Antwerpse vervoerregio concludeerde reizigersorganisatie TreinTramBus dat trams 7 en 4 mogelijks worden afgeschaft. Die conclusie is echter voorbarig, want er is op vandaag nog niks beslist over tram 7 en de andere Antwerpse trams. “Open Vld zal er in de vervoerregio alsook bij De Lijn mee over waken dat Antwerpen bereikbaar blijft met de tram en dat iedereen zo snel en efficiënt mogelijk op zijn bestemming geraakt. We willen hierbij ook inzetten op burgerparticipatie en een sterkere communicatie en transparantie vanuit de vervoerregio”, zegt Vlaams fractieleider van Open Vld en Berchems districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz.

De mogelijke plannen met de trams in stad Antwerpen hebben de gemoederen afgelopen week behoorlijk verhit. Logisch ook, wanneer er onduidelijkheid heerst over wat er nu precies wel of niet zal gebeuren en die onduidelijkheid niet wordt weggenomen. In verschillende kranten stond te lezen dat trams 7 en 4 mogelijks worden afgeschaft, en tram 2 ingekort. Dat concludeerde de reizigersorganisatie TreinTramBus uit het Routeplan 2030 van de Antwerpse vervoerregio. “Die conclusie is echter foutief, want op vandaag is er nog helemaal niets beslist over onze trams in Antwerpen. Ook De Lijn zelf heeft dit trouwens al aangehaald”, geeft Willem-Frederik Schiltz mee.

Sinds vorig jaar is het openbaar vervoer in Vlaanderen onderverdeeld in 15 vervoerregio’s. Dit heeft als gevolg dat lokale besturen beter mee kunnen beslissen over de grote verkeersstromen, waaronder het openbaar vervoer, in hun gemeente of stad. Elke vervoerregio in Vlaanderen is nu bezig met het opstellen van een eigen mobiliteitsplan. Dat moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk is afgestemd op de noden van de reizigers. Burgemeesters en schepenen van mobiliteit weten immers vaak beter wat hun inwoners nodig hebben dan een ambtenaar in Brussel.

Willem-Frederik Schiltz: “Net daarom pleit ik ervoor om hierbij ook in te zetten op burgerparticipatie en een sterkere communicatie en transparantie vanuit de vervoerregio. Dat is de toekomst. Reizigers die dag in, dag uit de tram gebruiken voor woon-werkverkeer, om uit te gaan of te shoppen, zijn ambassadeurs van ons openbaar vervoer. Zij weten dan ook het best waar er meer of minder nood aan is. Laten we die kennis dus aanboren om het openbaar vervoer in onze mooie stad nóg beter te maken.”

In het mobiliteitsplan 2030 wordt voor de Antwerpse regio enkel gesproken over de tramlijnen die de randgemeenten met de stad verbinden. Om Antwerpen zo bereikbaar mogelijk te maken, moeten onder andere trams 15, 3 en 2 zo vlot mogelijk kunnen rijden. In feite moeten het sneltrams worden.

Echte ‘stadstrams’, zoals trams 7, 11 en 12, die trager zijn en meer haltes aandoen, komen in het plan echter niet aan bod. “Laat het nu net dat zijn waardoor de vergissing is ontstaan. TreinTramBus gaat er in één beweging vanuit dat de trams die niet in het plan aan bod komen zoals tram 7, worden afgeschaft, en dit terwijl er op vandaag nog niks beslist is over de Antwerpse trams”, legt Willem-Frederik Schiltz uit. “Mijn partij, Open Vld, zal er bij De Lijn alsook in de vervoerregio dan ook mee over waken dat onze stad bereikbaar blijft met de tram en dat iedereen zo efficiënt en vlot mogelijk op zijn bestemming geraakt.”

Antwerps gemeenteraadslid Erica Caluwaerts voegt daaraan toe: “Dit is ook hét moment om werk te maken van vervoer op maat, deelmobiliteit en een Antwerps vervoersbedrijf. Zo kunnen we iedereen in Antwerpen meer en duurzame mobiliteit bieden.”

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.