Menu

Open Vld-leden spreken zich uit voor federale slagkracht, sterkere gemeenten en inhoudelijke kiezersraadpleging

25 apr Open Vld-leden spreken zich uit voor federale slagkracht, sterkere gemeenten en inhoudelijke kiezersraadpleging

Het federale niveau knopen laten doorhakken in bepaalde gevallen, een uniek loket voor alle contacten van burgers met overheden, inhoudelijke kiezersraadplegingen bij stembusgang en een versterking van lokale besturen: dat zijn de standpunten die de Open Vld-leden goedkeurden tijdens het eerste Liberaal Vuur-congres in Gent over een efficiënter land en sterkere democratie.

Bijna 450 leden en niet-leden woonden vandaag het eerste congres van Operatie Liberaal Vuur bij over een sterkere democratie en een efficiënter land. Open Vld voorzitter Egbert Lachaert: “Een groot succes. Er werd op het scherpst van de snee gedebatteerd. Uiteindelijk resulteert dat in prikkelende inhoudelijke voorstellen over hoe onze liberale samenleving er in 2030 kan uitzien. Met deze operatie willen we onze liberale ideologie weer scherpstellen. In 1830 bouwden we ons land op het liberalisme. En die ideologie is nog steeds actueel, maar je moet blijven duidelijk maken waar we nu echt voor staan en wat onze antwoorden zijn op de uitdagingen van vandaag. Later volgen er nog congressen over samenleven, moderne economie en vrijheid.”

De leden én niet-leden kregen tijdens het congres de kans om in drie werkgroepen te debatteren over een liberale staatshervorming, democratische vernieuwing en lokale democratie. Aan het einde van de discussie kwamen de werkgroepen tot concrete stellingen die door de plenaire vergadering werden goedgekeurd. In 2023 worden deze stellingen meegenomen naar een groot ideologisch congres.

Dit is wat de Open Vld-leden beslisten:

Het federale niveau knopen laten doorhakken in bepaalde gevallen

“Bevoegdheden moeten op het meest effectieve niveau en zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd, maar onze staatsstructuur moet blokkering vermijden. Om ons land meer daadkrachtig te maken, moet het federale niveau in sommige omstandigheden finaal knopen kunnen doorhakken. Specifiek denken we aan internationale verplichtingen waaraan voldaan moeten worden, bij grote crisissen en begrotingstrajecten”, zegt Stephanie D’Hose. D’Hose leidde de werkgroep staatshervorming. “Uiteraard staat respect voor de bevoegdheidsverdelingen en overleg altijd op de eerste plaats. Maar, wanneer een dossier blokkeert, moet er een mechanisme zijn waarbij we kunnen deblokkeren. We moeten in dit land efficiënter kunnen beslissen.”

Een uniek loket voor alle contacten van burgers met overheden

“Open Vld wil dat iedere burger bij één loket terechtkan voor alle contacten met de overheden”, zegt D’Hose. “Het is niet de verantwoordelijkheid van de burger om zich een weg te banen door de complexiteit van onze bevoegdheidsniveaus en administraties. Het is aan de overheid om zich te organiseren, bijvoorbeeld via de gemeente of een geïntegreerd digitaal loket, die bij andere overheden alle noodzakelijke informatie opvraagt.”

Inhoudelijke kiezersraadplegingen bij stembusgang

Open Vld wil kiezers een meer directe stem geven bij de beleidsbepaling. “Ter gelegenheid van de verkiezingen moeten kiezers de mogelijkheid krijgen om zich over specifieke beleidsvragen uit te spreken”, zegt congrestrekker Willem-Frederik Schiltz, die de werkgroep democratische vernieuwing leidde. Dit systeem bestaat al in de VS, met name de ‘ballot measures’. “Het zijn de burgers die de vragen via een petitie kunnen voorleggen. Zij kunnen zo zelf thema’s op de politieke agenda zetten, waarover politici dan standpunten moeten innemen in aanloop naar verkiezingen. De uitkomst van deze kiezersraadpleging biedt het nieuwe parlement een duidelijke beleidsrichting over deze thema’s.”

Versterking lokale besturen

“Onze leden willen een meer efficiënte en slanke overheid”, zegt Francesco Vanderjeugd. Hij was de trekker voor de werkgroep lokale democratie. “Er moet een interne staatshervorming komen waarbij zoveel mogelijk middelen en bevoegdheden van het Vlaamse en federale niveau naar het lokale gaan. Naar de steden en gemeenten dus, die staan het dichtst bij de burger. We kiezen daarom resoluut om te evolueren naar een landschap met een 100-tal slagkrachtige gemeenten. Overbodige niveaus, zoals de provinciebesturen, schaffen we af. Op deze manier kunnen we het oerwoud van de vele bovenlokale en ondoorzichtige samenwerkingsverbanden saneren”, zegt Vanderjeugd.

Lees hier de volledige stellingen:

https://www.openvld.be/dit_is_het_besluit_van_onze_leden_tijdens_het_eerste_congres_van_liberaal_vuur