Menu

Open Vld wil Vlaamse fietsgeld voor Antwerpen inzetten op fietsen in Ringpark Groene Vesten

21 apr Open Vld wil Vlaamse fietsgeld voor Antwerpen inzetten op fietsen in Ringpark Groene Vesten

De Vlaamse Regering trekt 150 miljoen euro uit voor lokale fietspaden via Plan Kopenhagen. Hiervan kan de stad Antwerpen aanspraak maken op een kleine 12 miljoen euro. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider in het Vlaams Parlement en Berchems districtsraadslid, wil dat Vlaamse fietsgeld gebruiken voor de fietsinfrastructuur in het Ringpark Groene Vesten. “De 12 miljoen euro die zo richting de stad komt, is een eerste grote stap om van het Ringfietspad een even belangrijke verkeersader voor Antwerpen te maken als de Ring zelf”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

Het Oosterweelproject in Antwerpen is volop bezig. Ook aan de leefbaarheidsprojecten wordt hard gewerkt. Zo is er het Ringpark Groene Vesten, dat zich uitstrekt van Pomppark Zuid tot Pomp Oost. Het wil onder andere de leefkwaliteit in de Ringzone verbeteren en de ‘breuk’ van de Ring tussen intra- en extra-muros verkleinen (zowel fysiek als mentaal). Het uitvoeringsbudget voor het totale project is 50 miljoen euro, waarvan 35 miljoen euro reeds vastligt voor de minimumambities inzake geluid, fiets, water en ecologie. Er is dus nog 15 miljoen euro beschikbaar.

De ontwerpteams werkten vijf mogelijke investeringsscenario’s uit. Eén van die scenario’s is ‘iedereen op de fiets’, goed voor 60,9 miljoen euro. Het houdt een nieuw en volledig Ringpad van Mastvest tot aan Luisbekelaar in, een belangrijke verbindende structuur voor de groene parkruimtes, overal ongelijkvloerse verbindingen en het lost de omrijbeweging tussen de Jan van Rijswijcklaan en het Leeuwerikenpark op.

Willem-Frederik Schiltz: “De kost van alle scenario’s samen is 282,9 miljoen euro, maar er is slechts 15 miljoen euro beschikbaar. Zelfs wanneer we enkel zouden inzetten op fietsinfrastructuur, kunnen we met die 15 miljoen euro maar een kwart van dat scenario uitvoeren. De zoektocht naar extra middelen is dan ook geopend.”

De liberaal ziet mogelijkheden in het budget van Plan Kopenhagen van minister Somers. Dit maakt deel uit van het plan Vlaamse Veerkracht waarmee de Vlaamse Regering na de coronacrisis een boost wil geven aan onze economie, aan innovatie en duurzaamheid. Volgens de verdeelsleutel maakt de stad Antwerpen aanspraak op 12 miljoen euro. Hiervoor moet Antwerpen zelf wel 24 miljoen euro investeren in haar fietsinfrastructuur, want Vlaanderen legt één euro op voor elke twee euro vanuit de stad.

“We moeten durven dromen van het mooiste en het beste Antwerpen. Dat is een Antwerpen dat eindelijk komaf maakt met de strop die de Ring vandaag is. Om dat te kunnen verwezenlijken moeten we meerdere leefbaarheidsprojecten realiseren. De Vlaamse fietsmiddelen kunnen hier een grote rol spelen. Door extra te investeren in het Ringfietspad stimuleren we de Antwerpenaren en de mensen uit de rand om zich vlotter en op een duurzame manier te verplaatsen. Daarnaast komt er zo budget vrij om ook andere scenario’s te realiseren. Dit is dubbel gewonnen voor iedereen”, besluit Willem-Frederik Schiltz.

Vlaanderen voorziet veel geld voor fietspaden. Naast de 12 miljoen euro maakt de Vlaamse Regering met De Grote Versnelling nog extra geld vrij voor de fiets. Minister Peeters zet ook in op veilige schoolroutes en -omgevingen alsook investeerde ze bijkomend in het Fietsfonds. Er is dus ruimte om de komende jaren in de verschillende districten te investeren – naast het fietsscenario voor het Ringpark Groene Vesten.

Processing…
Success! You're on the list.