Menu

Open Vld zet mobiliteit bovenaan de agenda in de provincie

19 sep Open Vld zet mobiliteit bovenaan de agenda in de provincie

Mobiliteit, mobiliteit, mobiliteit.

De provincie speelt een belangrijke rol om de mobiliteit in de Antwerpse regio vlot te trekken. Om het fileleed terug te dringen is een mobiliteitsshift nodig. De provincie draagt hier onder meer aan bij met fietsostrades. Meer dan 5.500.000 fietsers gebruiken provinciale fietsostrades om snel op hun bestemming te geraken. Het netwerk van fietsostrades moet verder uitgebouwd worden, net als de provinciale ondersteuning voor gemeenten die
investeren in hun fietspaden. We moeten ons efficiënter kunnen verplaatsen. Hoe we reizen, is de sleutel om onze omgeving leefbaarder te maken en hierbij speelt de provincie een essentiële rol.

Naast verduurzaming moet efficiëntie ook een prioriteit zijn bij het oplossen van de mobiliteitsknoop. Het openbaar vervoer moet afgestemd worden op de gebruiker. Dit betekent bereikbaar, snel en aangesloten op andere vervoerswijzen. In de nieuwe vervoerregio’s moet de provincie optreden als coördinator. De provincie moet ervoor zorgen en erop toezien dat mensen met openbaar vervoer snel op bestemming geraken en kunnen rekenen op een betrouwbare service. We zullen bij voorbeeld ijveren bij de NMBS voor de verbetering van het regionale treinaanbod tussen onze steden.

In het bijzonder willen we dat de provincie bedrijventerreinen ondersteunt om ervoor te zorgen dat wie er werkt, zo vlot mogelijk op zijn werk en weer thuis geraakt. Daarvoor stellen we bedrijfsvervoersplannen op.

En ook wie moeilijker ter been is laten we niet in de kou. Een provinciaal ondersteuningssysteem voor de gemeenten die taxicheques voor senioren opstarten of uitbreiden. Tevens zal de Provincie ondersteunend optreden bij intergemeentelijke samenwerking rond Mindermobielencentrale (MMC) en de Dienst Aangepast Vervoer (DAV).

Open Vld onderzoekt of de provincie gemeenten kan ondersteunen die een systeem van “friendsrijden”, waarbij mensen tegen een bescheiden vergoeding, op basis van de bestaande wettelijke vergoedingssystemen, korte en dus voor taxibedrijven onrendabele verplaatsingen doen met stadsgenoten, opstarten.

Economie

De provincie speelt verder een rol in het versterken van handelskernen. Daar waar de handelskernen achteruitgaan kan de provincie zorgen voor een heropstart. Samen met gemeentebesturen, handelaars en burgers kan de provincie ervoor zorgen dat uw lokale handelskern opnieuw opbloeit.

De economie van morgen is een schone economie. Dat betekent voor de provincie bedrijventerreinen energie-neutraal maken. Op die manier geven we de economie een stevig duwtje in de rug en zorgen we ervoor dat we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen.

Bestuur

Het provincieniveau is niet het meest bekende bij de bevolking. Dat betekent niet dat het niet transparant moet zijn. We willen daarom dit bestuur uit haar ivoren toren halen en ervoor zorgen dat burgers en gemeenten actief meebeslissen over de koers die de provincie moet varen. Transparante financiën, afschaffen van een aantal pest-belastingen voor kleinen zelfstandigen en maximale inspraak voor burgers zijn daarom onze leidraad. Deze doelstellingen willen we realiseren met onze sterke kandidaten en uw steun!

Onze kandidaten

 1. Willem-Frederik Schiltz
 2. Ann Bakelants
 3. Koen Helsen
 4. Aline Jacobs
 5. Steven De Lelie
 6. Ilse Van den Heuvel
 7. Dany Bosteels
 8. Jessica van der Velden
 9. Joseph Steimetz
 10. Kato Mannaerts
 11. Paul Valkeniers
 12. Tilla Rauter
 13. Niko Celis
 14. Sabine Van Oppens
 15. Ronny Vandervee
 16. Machteld Vernimmen
 17. Jacinta De Roeck
 18. Fons Borginon
 19. Yolande Avontroodt
 20. Dirk Sterckx