Menu

Opening spookstations premetro Antwerpen

30 sep Opening spookstations premetro Antwerpen

Vlaanderen staat voor enorm grote uitdagingen, ook op het vlak van investeringsnoden in de mobiliteitsinfrastructuur. Net voor het zomerreces ging de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, akkoord met de aanpak van de renovatie en modernisering van een groot aantal kunstwerken (bruggen, beweegbare kunstwerken en sluizen) in Vlaanderen om zo naast de investeringen op het reguliere budget de historische onderhoudsachterstand weg te werken via een PPS-constructie (samenwerking tussen een overheid en een of meer private ondernemingen). In Antwerpen gaat het over het dossier van de pre-metrotunnels.

“De kogel is eindelijk door de kerk voor de opening van de premetrotunnel onder de
Kerkstraat-Pothoekstraat en de opening van vier stations (Stuivenberg, Willibrordus, Drink en College/Morkhoven)”, zegt minister Peeters. ”Het zal dus niet alleen de ontsluiting van één van de meest dichtbevolkte wijken van Antwerpen drastisch verbeteren maar ook de verkeersleefbaarheid in de binnenstad vergroten. Een belangrijke stap in de verwezenlijking van de modal shift.”

In Antwerpen ligt vandaag nog 2,3 kilometer tunnel van de premetro ongebruikt onder de grond. De premetrotunnel onder de Kerkstraat-Pothoekstraat werd reeds in de jaren 70 gebouwd maar ligt er nog steeds ongebruikt. “Na 50 jaar is het eindelijk zover: we gaan de nodige infrastructurele afwerkingen (spoorinfrastructuur, tractie en beveiliging) laten uitvoeren zodat deze kan openen voor tramverkeer. Een belangrijke mijlpaal voor de mobiliteit in Antwerpen”, zegt minister Peeters.

De uitvoering van het project “Premetro Kerkstraat–Pothoekstraat” zal gerealiseerd worden onder een zogenaamde DBFM-constructie. Dit is een Design Build Finance and Maintain – uitwerking, een constructie waaronder eerder ook de reeds gerealiseerde tramverlengingsprojecten Brabo I en Brabo II werd uitgevoerd.

Het DBFM-project zal bestaan uit twee grote delen, de opening van de premetrotunnel
Kerkstraat–Pothoekstraat en de opening van vier stations (Stuivenberg, Willibrordus, Drink en College/Morkhoven). De bestaande ruwbouw van de premetrotunnel Kerkstraat–Pothoekstraat zal worden afgewerkt met de nodige infrastructuur (spoorinfrastructuur, tractie en beveiliging) om tramexploitatie mogelijk te maken. In deze tunnel wordt de afwerking en ingebruikname voorzien van twee premetrostations: Stuivenberg en Willibrordus. In de premetrotunnel onder de Turnhoutsebaan (tracé LIVAN 1) wordt eveneens de afwerking en ingebruikname van twee premetrostations ingepland: Drink en College (of Morkhoven).

Lydia Peeters: “De centralere ligging dekt een grotere groep omwonenden af en leidt eveneens tot een betere spreiding van de stations. Het in gebruik nemen van dit laatste stuk premetro zal bijdragen aan het verbeteren van de mobiliteitssituatie in een stedelijke context en het bewerkstelligen van de modal shift. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de ambitie van het kwalitatief verbeteren van de publieke ruimte en de verkeersleefbaarheid.”

Vlaams fractieleider voor Open Vld en toekomstig schepen in Stad Antwerpen: “Dit is fantastisch nieuws voor iedereen die hier woont, werkt en graag op bezoek komt. De inwoners van Antwerpen-Noord en Borgerhout zijn hier sterk vragende partij voor. Het openbaar vervoer zet dan ook grote stappen vooruit. De premetrokoker onder de Kerkstraat en de stations onder de Turnhoutsebaan liggen er, maar werden tot nu toe niet gebruikt. Hier komt nu eindelijk verandering in op initiatief van Vlaams minister Lydia Peeters. En wie weet, hopelijk rijdt er al in 2024 een premetro.”

Het totale project wordt geraamd op 60 miljoen euro.