Menu

Opinie: Sluit de doos van Pandora

01 dec Opinie: Sluit de doos van Pandora

Opiniestuk gepubliceerd in De Morgen op 30 november 2021

De Bond Beter Leefmilieu trekt ten strijde tegen de vergunningsaanvraag van olieraffinaderij Total in Antwerpen. Volgens de BBL is de uitstoot van stikstof een reden om deze vergunning niet toe te kennen. Zonder een uitspraak te doen over dit dossier is het wel een zichtbaar symptoom van de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. En ja, de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde ligt hiervan aan de oorzaak.

Het voorlopige stikstofkader ligt vast in een ministeriële instructie. Vanaf de eerste dag werd die instructie echter gecontesteerd. Er werd immers een verschil gemaakt tussen de uitstoot van ammoniak (waarvoor vooral de landbouw verantwoordelijk is) en de uitstoot van NOx (waarvoor vooral de industrie en het verkeer verantwoordelijk zijn). Die discrepantie kan politiek en maatschappelijk misschien verdedigd worden, maar maakt de regeling wel erg vatbaar voor aanvallen op basis van het gelijkheidsbeginsel.

Bij de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde bleek bijvoorbeeld dat bepaalde onderdelen in de ministeriële instructie door verschillende partijen anders werden geïnterpreteerd. Meer zelfs, dat bepaalde onderdelen in de instructie nog onvoldoende waren uitgewerkt. Dit zorgt vooral voor veel onzekerheid bij de vergunningaanvragers. Voor andere belangengroepen is het dan weer een welkome aanleiding om vergunningen aan te vechten en tegen te houden. De Bond Beter Leefmilieu haalt in haar bezwaar tegen Total aan dat het bedrijf niet gebruikmaakt van de Best Beschikbare Technologie (BBT) om NOx uit de uitgestoten lucht te halen. Die BBT produceert echter wel ammoniak, een andere stikstof, waar een andere groep zich ongetwijfeld tegen zou verzetten.

Eén ding staat als een paal boven water: de huidige situatie knaagt aan het ondernemersvertrouwen en op termijn dus ook aan de investeringen en de jobcreatie. De Vlaamse Regering moet echt snelheid maken in het uitwerken van een definitief stikstofkader en niet enkel omwille van een terechte bezorgdheid voor onze natuur. Een duidelijk kader geeft iedereen, ongeacht de economische sector, het nodige vertrouwen om te investeren en een onderneming uit te bouwen. Enkel zo heeft jong en innovatief ondernemerschap in Vlaanderen een toekomst. Het biedt bedrijven investeringszekerheid en versterkt de werkgelegenheid. Daarnaast zal de omslag naar een duurzame industrie nog een forse transitie vereisen. Maar dan moet de overheid zich wel een betrouwbare partner tonen. We hebben dan ook geen tijd te verliezen. Sluit die doos van Pandora aub zo snel mogelijk.

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts – Open Vld

Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz – Open Vld