Menu

Over Willem-Frederik

Als optimist en liberaal zet Willem-Frederik Schiltz zich vurig en op een eigenzinnige manier in voor duurzame energie en economie, een betere klimaattoekomst en een bruisend Antwerpen. 

Geboren in Antwerpen (°1979) als zoon van vrijdenker en Minister van Staat Hugo Schiltz en kunstenares Suzannah Olieux, kreeg Willem-Frederik het kritisch denken en buiten de lijntjes kleuren met de paplepel mee. Eenmaal de paplepel ontgroeid, behaalde hij zijn licentiaat rechten aan de Universiteit Antwerpen en werd advocaat aan de Antwerpse Balie om vervolgens in London bijkomende kennis en levenservaring op te doen.

In 2007 werd Willem-Frederik vanop de Antwerpse Open Vld-lijst verkozen als federaal parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij zetelde tot 2014. Als federaal volksvertegenwoordiger legde hij zich toe op klimaat en energie als voornaamste thema’s, o.a. als vast lid van de bijzondere commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. 

Bij de lokale verkiezingen van 2012 was hij lijsttrekker voor Open Vld in district Antwerpen, werd verkozen en zetelde vanaf januari 2013 als districtsschepen van o.a. Participatie, Sport en Lokale Economie. In 2014 blies hij leven in de Antwerpse Burgerbegroting, een project dat de inwoners van het district de mogelijkheid geeft om 10% van het jaarlijkse budget zelf in te vullen, en dat toonaangevend was voor latere gelijkaardige projecten in binnen- en buitenland. In 2016 verhuisde Willem-Frederik naar Berchem, waar hij sinds 2019 zetelt als lid van de districtsraad. 

Met de verkiezing van 2014 maakte Willem-Frederik de overstap van het federale naar het Vlaamse niveau, waar hij tot op vandaag actief is als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij zet zijn expertise over energie, klimaat en participatie in de liberale visie te vertalen in werkbare voorstellen op Vlaams niveau. Daarnaast specialiseerde hij zich ook in het opvolgen van de Vlaamse begroting. 

In 2019 werd hij herkozen in het Vlaams Parlement en verkozen als fractieleider van Open Vld. Vanuit die positie timmert hij sindsdien stelselmatig aan de weg naar een nieuwe politiek en een robuustere democratie.
Tussen 2019 en 2022 was Willem-Frederik ook deelstaatsenator in de Belgische Senaat. 

Willem-Frederik schreef twee boeken. In 2019 pende hij zijn liberale klimaatvisie neer in Ziedewel. In dit manifest dat duurzaamheid in de kern van het liberalisme binnenbrengt beschrijft hij de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie en een participatieve democratie. 

In 2022 volgde Beton, een pamflet waarin Willem-Frederik de politieke stilstand van ons land aanklaagt en de contouren schetst van een nieuw sociaal contract om daaruit te geraken.

Willem-Frederik is getrouwd met Freya Piryns en (plus-)papa van twee zonen. In zijn vrije tijd houdt hij van tuinieren en supporteren voor zijn voetbalclub Antwerp.

WillemFrederik-profiel2

“Denken dat vergroening en economische groei niet samengaan is verleden tijd. Vergroening die de economie doet groeien en bloeien, dáár moeten we heen.”

Willem-Frederik