Menu

PFOS-vervuiling: Volksgezondheid moet altijd voorop staan

22 jun PFOS-vervuiling: Volksgezondheid moet altijd voorop staan

Het Vlaams Parlement heeft een onderzoekscommissie opgericht die de omgang met de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht moet onderzoeken. Open Vld-fractieleider
Willem-Frederik Schiltz: “De prioriteiten van onze partij inzake de PFOS-vervuiling zijn duidelijk: de volksgezondheid staat altijd op één, de vervuiler moet betalen, er is absolute transparantie naar burgers nodig en de Oosterweelwerken moeten op een veilige manier worden verdergezet.”

Volksgezondheid

De allerhoogste prioriteit in het dossier van de PFOS-vervuiling in de nabijheid van de 3M-fabriek in Zwijndrecht en potentieel op andere plaatsen in Vlaanderen is de volksgezondheid. “We willen dat snel duidelijk wordt hoe sterk de verspreiding en blootstelling zijn op alle locaties en wat de impact van de vervuiling op de gezondheid is. De nodige onderzoeken zijn daarvoor ondertussen gestart. Ze moeten met spoed worden afgerond, waarna de burgers volledig moeten worden geïnformeerd”, zegt Schiltz. Ondertussen wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld het consumeren van zelfgekweekte eieren en groenten binnen een straal van de bron van de vervuiling wordt afgeraden. Eens alles duidelijk is, moet de vervuiling gepast worden aangepakt.

De vervuiler betaalt

Wat de vervuiling in Zwijndrecht betreft, is en blijft het bedrijf 3M juridisch en financieel aansprakelijk voor de vervuiling. Schiltz: “Zij zullen dus ook moeten opdraaien voor een sanering. De vervuiler moet en zal betalen.” De dading tussen de bouwheer Lantis en het bedrijf 3M doet geen afbreuk aan deze aansprakelijkheid van 3M. De dading gaat enkel over het opgraven van vervuilde grond op de werf van de Oosterweelwerken en die op een veilige manier op het terrein van 3M stockeren. De dading is niet van toepassing op de algehele historische vervuiling. Ze heeft wel een jarenlange juridische procedure vermeden zodat de Oosterweelwerken van start konden gaan. Ondertussen kunnen en moeten instanties zoals OVAM hun werk doen om 3M voor haar saneringsverantwoordelijkheid voor de historische vervuiling te stellen.

Absolute transparantie

Open Vld staat volledig achter de oprichting van de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement over de vervuiling in Zwijndrecht. “Deze moet maximale transparantie bieden en het hele dossier volledig uitpluizen, gaande van de geschiedenis, de aard en omvang van de vervuiling, tot wie daarvan wist en wat alle overheidsinstanties deden. De kennis over PFAS en PFOS is de voorbije jaren snel geëvolueerd. Toch kunnen we er niet naast dat in 2017 al gewaarschuwd werd voor de effecten van de vervuiling in Zwijndrecht op de volksgezondheid en dat deze informatie niet is doorgestroomd naar de bevolking. Ook daarna lijken de bevoegde overheidsinstellingen niet te hebben gehandeld op basis van het voortschrijdend inzicht over het gevaar van PFOS. De overheid heeft een beschermingstaak ten opzichte van de bevolking. Ze moet zich zo organiseren dat dit soort zaken vermeden wordt”, aldus Schiltz.

Oosterweel

Tot slot wil Open Vld dat de belangrijke Oosterweelwerken kunnen blijven doorgaan, “uiteraard enkel als dat op een veilige manier kan die nooit ten koste gaat van de volksgezondheid. Het moet dus snel duidelijk worden wat de impact van de vervuiling op die werken is en hoe daaraan geremedieerd kan worden. Op dit moment wordt de vervuilde grond al ingepakt en het grondwater gezuiverd. We moeten snel weten of dit allemaal volstaat of dat er meer maatregelen nodig zijn”, besluit Schiltz.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.