Menu

Reactie Europees klimaatakkoord: “extra ambitie in duurzaamheidsrevolutie”

11 dec Reactie Europees klimaatakkoord: “extra ambitie in duurzaamheidsrevolutie”

Vandaag raakten de 27 Europese staats- en regeringsleiders het eens over het verder aanscherpen van de Europese klimaatambities. De collectieve doelstelling om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen wordt opgetrokken naar 55% tegen 2030. “Positief dat Europa extra ambitie toont in de duurzaamheidsrevolutie.”

Willem-Frederik Schiltz: “Het akkoord dat werd bereikt op de Europese Raad toont dat ambitie, realisme en flexibiliteit hand in hand kunnen gaan. Daarom is het goed dat premier Alexander De Croo namens België hard heeft onderhandeld over het rechtvaardig verdelen van de inspanningen op een manier die zo kostenefficiënt mogelijk is. De industrie in Vlaanderen en België heeft de voorbije jaren al stevige inspanningen geleverd. Nu zullen landen en regio’s met meer ruimte voor verbetering extra inspanningen doen. ”

Vlaams Open Vld fractieleider Schiltz benadrukt ook het belang van het kader voor groene (relance)-investeringen, zowel publiek als privaat. Dit biedt onze bedrijven de nodige opportuniteiten en zekerheid om sterker te investeren in duurzame technologie, wat ervoor kan zorgen dat Vlaanderen koploper wordt in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. 

“Bovendien ben ik tevreden dat er op lidstaatniveau een onderzoek zal komen naar de sociaaleconomische impact en de impact op milieu. Het is belangrijk om binnen België de regionale verschillen te erkennen. Vlaanderen is een kleine, dichtbevolkte en energie-intensieve regio, en we moeten er dus voor zorgen dat onze inspanning betaalbaar blijft voor onze gezinnen en bedrijven.”

Schiltz hamert daarom op een goede samenwerking, zowel tussen de verschillende regio’s in ons land als tussen de 27 EU-lidstaten onderling. Voldoende overleg is cruciaal om de Europese middelen en fondsen voor de klimaatambities optimaal te verdelen.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.