Menu

Ruling brengt Vlaanderen 50 tot 100 miljoen op

20 apr Ruling brengt Vlaanderen 50 tot 100 miljoen op

Uit een antwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz blijkt dat Vlaanderen 50 tot 100 miljoen euro zou kunnen besparen.
Deze namiddag heeft Vlaams minister Annemie Turtelboom toegelicht dat de regering een positieve ruling heeft gekregen van de FOD Financiën. Dat bevestigt dat de Vlaamse overheid geen roerende voorheffing verschuldigd is over geld dat ze leent voor haar investeringsprojecten. Hierdoor kan Vlaanderen op de goedkoopste manier geld lenen voor haar investeringsprojecten, en dus besparen op interesten. Dit bleek uit de vragen van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) in de commissie Financiën en begroting.

Heel wat instellingen en projecten van de Vlaamse overheid werden gefinancierd via aparte leningen. “De Vlaamse Regering neemt nu zelf de verantwoordelijkheid  voor het geheel van de leningen. Doordat de Vlaamse Regering een betere rating heeft kan ze goedkoper lenen en bespaart ze jaarlijks tussen de 50 en 110 miljoen euro”, aldus Willem-Frederik Schiltz.

De minister geeft tevens aan dat deze ruling bij uitbreiding ook voor gelijksoortige uitgiften een positief effect heeft. Zoals onder andere in het geval van een rechtstreekse financiering van de NV BAM. In de commissie gaf ze een kleine opsomming van de financiële voordelen bij verschillende projecten wanneer de regering aan actief schuldbeheer doet.

Zo zou de rentebesparing voor de financiering van de VMSW en het VWF neerkomen op jaarlijks 26,4 miljoen euro. Met het alternatieve financieringsschema bij het VIPA voor ziekenhuizen en verzorgingscentra kan gemiddeld jaarlijks negen miljoen bespaard worden. De herfinanciering van de DBFM Scholen van Morgen levert op kruissnelheid een inkomst op van jaarlijks 6 miljoen euro en bij de financiering van de NV BAM kan een rentebesparing van twee procent bij de rechtstreekse financiering van de NV BAM jaarlijks tussen 10 en 70 miljoen euro opbrengen op het moment dat de volledige bouw gerealiseerd is.