Menu

Samenwerking met actiegroepen brengt Overkapping en oplossing voor files stap dichterbij

02 jun Samenwerking met actiegroepen brengt Overkapping en oplossing voor files stap dichterbij

Open Vld is tevreden met de laatste ontwikkeling onder leiding van de overkappingsintendant. Engagement voor de overkapping, betrekken van de actiegroepen en een open geest voor oplossingen heeft de partij steeds bepleit. Vandaag is er de samenwerking.

De samenwerking tussen actiegroepen, Intendant en Vlaamse regering, is een belangrijke stap vooruit. Het is één van de vele stappen die de afgelopen twee jaar genomen werden in het Oosterweeldossier. “Een goed jaar geleden werd de vraag van Open Vld voor de aanstelling van een intendant nog met de nodige argwaan onthaald, vandaag heeft hij het dossier open kunnen breken. Niets dan lof voor Alexander D’Hooghe, hij heeft de verschillende partijen achter één aanpak gekregen en dat is een belangrijke stap vooruit”, zegt Willem-Frederik Schiltz. 

“Het is een goede zaak voor Antwerpen dat de patstelling doorbroken is. Beslissingen over grote infrastructuurwerken hebben een draagvlak nodig. We hebben als partij ook altijd geloofd dat samenwerking mogelijk en nodig was. Stilstand kunnen we ons niet meer veroorloven. We hebben nu een belangrijke basis om de sluiting van de ring en de overkapping uit te werken, in het belang van de Antwerpenaren, onze ondernemers en de haven”, aldus staatssecretaris Philippe De Backer. 

“Hoe de puzzel nu in elkaar valt, biedt een opening om de knoop van Antwerpse mobiliteit op te lossen en tegelijkertijd de leefkwaliteit te verhogen”, zegt Antwerps schepen Claude Marinower. “Deze samenwerking is de beste garantie voor een snelle oplossing en een breed draagvlak. De opening is er nu met de zuidelijke ring en tegelijkertijd wordt er verder gepraat over de noordelijke ring”, sluit Annemie Turtelboom aan.

De bijdrage die de actiegroepen hebben geleverd en de samenwerking die zij nu aangaan onder leiding van de intendant om ook verder onderzoek te doen naar gescheiden verkeersstromen en vereenvoudigde op-en afritten zal de leefbaarheid en mobiliteit in onze stad ten goede komen.

*Afbeelding komt van Ringland.