Menu

Schiltz dringt aan op samenwerkingsakkoord over vergroening leasingwagens

17 mrt Schiltz dringt aan op samenwerkingsakkoord over vergroening leasingwagens

De Vlaamse regering moet bijkomende initiatieven nemen om een akkoord te bereiken met de andere gewesten over de vergroening van de leasingwagens. Dat staat in een voorstel van resolutie van Open Vld-parlementslid Willem-Frederik Schiltz, dat gesteund wordt door coalitiepartners CD&V en N-VA.

Er was vorig jaar al een en ander om te doen. De hervorming van de verkeersfiscaliteit in Vlaanderen geldt niet voor leasingwagens. Om aan de fiscaliteit van leasingwagens te sleutelen is namelijk een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten nodig. Maar aan Waalse kant is er weinig enthousiasme om tot zo’n akkoord te komen. Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom liet wel verstaan dat ze zou blijven proberen om voor de leasingwagens tot een akkoord te komen.

In een voorstel van resolutie dringt Willem-Frederik Schiltz nu bij de Vlaamse regering aan op “bijkomende initiatieven”. Op dit moment blijft volgens hem nog steeds 10 procent van de nieuw ingeschreven voertuigen buiten het toepassingsgebied en is er voor die leasingwagens “minder stimulans om milieuvriendelijker te worden”. De Open Vld’er wijst op bestaan van andere samenwerkingsakkoorden rond verkeersfiscaliteit, denk aan de kilometerheffing voor vrachtwagens. De kwestie is de voorbije maanden ook al verschillende keren langs Vlaamse kant op tafel gelegd, maar er lijkt weinig beweging in het dossier te zitten. In zijn voorstel vraagt Schiltz nu aan de regering om “bijkomende initiatieven te nemen om via onderhandeling met de andere gewesten te komen tot een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de modaliteiten van een vergroeningsgerichte hervorming van de verkeersfiscaliteit voor leasingwagens”.

Bron: Maarten De Rijk, BELGA.