Menu

Schiltz geeft aanzet tot transitie naar een circulaire economie

02 mrt Schiltz geeft aanzet tot transitie naar een circulaire economie

We verbruiken en vervuilen meer dan onze planeet kan dragen. Daarmee zijn we samen verantwoordelijk voor de klimaatopwarming en dreigt economische vooruitgang stil te vallen. Als we welvaart willen blijven creëren is het hoog tijd voor actie en maatregelen. Een antwoord op deze uitdaging ligt in het veranderen van ons economisch systeem: van lineair (ontginnen, verwerken, verbruiken, weggooien) naar circulair (herbruiken, herwerken,…) Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) heeft in zijn conceptnota Circulaire Economie voorstellen geformuleerd voor elke Vlaamse minister om de transitie naar een circulaire economie te starten. Morgen (3 maart 2016) licht Schiltz de conceptnota toe in de commissie Economie.

We zien de circulaire economie als een optimalisatie van het gehele systeem. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren, producten en diensten delen en afval als grondstof gebruiken in plaats van verbranden”, aldus Schiltz.

Circulaire economie staat tegenover de huidige lineaire economie. In deze ouderwetse economie betekent groei een toename van productie en bijkomende ontginning van grondstoffen. In een circulaire economie daarentegen kennen (gebruikte) grondstoffen een langer en kwalitatiever leven. Het is een economie waarin groei gerealiseerd wordt door waardebehoud en -creatie, waarin korte product-levenscycli vervangen worden door (oneindig) hergebruik maar ook door duurzamere businessmodellen in bedrijven en bij de overheid.

De conceptnota die morgen besproken wordt, heeft al een lange weg afgelegd. Het is een product van een participatief proces. Afgelopen najaar is de eerste versie van de nota op de website van Willem-Frederik Schiltz geplaatst. Bezoekers van de website konden alinea per alinea opmerkingen en andere teksten voorstellen. De ingediende conceptnota is ook mede dankzij hen tot stand gekomen. Schiltz: “Een duurzame economie en maatschappij is een uitdaging voor ons allemaal, daarom heb ik iedereen een kans gegeven om mee te denken”.

Behalve Schiltz licht Wouter Vanbesien een gelijkaardige conceptnota toe. Ook hebben de leden van de commissie Economie besloten om experts uit te nodigen voor een hoorzitting om een transitie naar een circulaire economie te bespreken. Deze zal nog voor het paasreces ingepland worden.

U vindt de conceptnota hier.