Menu

Schrap belastingen op groenestroomcontracten

11 apr Schrap belastingen op groenestroomcontracten

De maatschappelijke kosten van fossiele energie worden nog altijd afgewimpeld op de belastingbetaler, terwijl de consument die kiest voor groene energie daar amper voordelen van plukt. Dat moet anders volgens Open Vld. Op hun aankomend congres doen ze voorstellen om via marktwerking groene keuzes aan te moedigen. Congrestrekker Willem-Frederik Schiltz stelt voor om alle belastingen, zoals heffingen [en BTW], op groene stroomcontracten te schrappen, ook voor wie energiedeelt.

Veel mensen willen groener consumeren. Alleen moeten ze ook hun portemonnee in het oog houden. Groen is vandaag vaak niet goedkoper, integendeel. Dat klopt eigenlijk niet want diensten of producten die niet duurzaam geproduceerd of aangeboden worden, hebben vaak een grote andere kost, namelijk de milieu- en klimaatkost. Alleen is het zo dat de overheid dat soort kosten heeft afgewenteld op de maatschappij en dus de belastingbetaler. Hier wordt de prijs van veel producten en diensten in onze economie niet correct weerspiegeld, en worden ook verkeerde en onduurzame keuzes onterecht aangemoedigd.

Voor Open Vld moet dat omgedraaid worden. Op hun congres in mei doen de liberalen tal van voorstellen om de markt terug voor mens en milieu te laten werken. De belastingen op arbeid en ondernemen naar beneden, die op vervuiling naar boven. Wie groen produceert en consumeert moet minder betalen.

Dat zou ook voor energie zo moeten zijn. Vandaag is het zo dat je voor “groene stroom” evenveel betaalt als voor “grijze stroom”, ondanks dat die laatste heel veel extra maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Dat klopt niet. Congrestrekker en Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz stelt daarom voor om alle belastingen op groenestroomcontracten voor burgers en bedrijven te schrappen, indien het gaat om productie van binnenlandse oorsprong. Dat betekent dat wanneer je groene stroom van bij ons koopt, je geen heffingen [of BTW] meer op je factuur zal zien staan. Je betaalt alleen dan nog de energiekosten en de netkosten.

Volgens Schiltz zal dit ervoor zorgen dat het voor de consument interessanter zal worden om groene stroom in huis te halen. Dat zal er dan weer toe leiden dat energieproducenten meer zullen investeren in groene stroom. Om ervoor te zorgen dat het geen boekhoudkundige constructie wordt, moet die groene stroom dan wel binnenlands geproduceerd worden.

Schiltz wil het systeem ook open trekken naar burgers en bedrijven die energie delen met anderen. Op die manier kan iedereen leverancier worden van betaalbare groene stroom.

Daarnaast pleit Schiltz ervoor dat subsidies aan fossiele brandstoffen versneld worden uitgefaseerd. Ook het systeem van de huidige premies en aankoopsteun voor groene energie kritisch bekijken. De liberalen willen tot slot ook dat de hele productie- en consumptie van groene stroom gepaard gaat met minder en op termijn zelfs geen subsidies, en meer plaatsvindt volgens een rendabel marktmodel.

Schiltz: “We weten dat we groener moeten produceren en consumeren. Alleen worden de burgers en bedrijven die dat doen daarvoor niet beloond, terwijl ze als belastingbetalers wel de maatschappelijke kosten van fossiele brandstoffen moeten blijven betalen. Dat klopt niet. Wie het milieu en klimaat spaart, zou ook zijn portemonnee moeten sparen. Ook bij de keuze van je energie. Wie hernieuwbare energie produceert of deelt, mag daar volgens ons niet op belast worden.”