Menu

Slechts 5 handelaars ontvangen hinderpremie sinds de Knip van de leien

05 apr Slechts 5 handelaars ontvangen hinderpremie sinds de Knip van de leien

Een maand geleden werd aangekondigd dat de werken aan de Knip van de Leien in Antwerpen verlengd worden. In plaats van twee jaar, worden handelaars nu drie jaar getroffen door enorme wegenwerken. Vele handelaars zijn hier niet over te spreken en houden met moeite het hoofd boven water. Naar aanleiding van deze klachten heb ik bij minister Muyters het aantal tegemoetkomingen voor de handelaars opgevraagd sinds januari 2017.

“De hinderpremie is een goede maatregel, maar ze moet in de praktijk wel werken.”

Opmerkelijk is dat slechts 16 handelaars op de Noorderlijn in aanmerking kwamen voor de hinderpremie en slechts vijf daarvan ook daadwerkelijk deze premie ontvingen. Terwijl er naar mijn gevoel meer handelaars hinder ondervinden aan de werken van de Noorderlijn. Ik ga verdere vragen stellen aan de minister voordat ik mijn conclusies trek, maar om de handelaars uit de wind te zetten in moeilijke tijden is een gezamenlijke inspanning nodig van Vlaanderen en de stad.

De hinderpremie is de nieuwe premie ter vervanging van de inkomenscompensatievergoeding. Deze financiële tegemoetkoming werd in het leven geroepen voor handelaars als compensatie voor verlies van inkomsten bij werken in hun straat. De handelaars die worden geconfronteerd met werken voor hun deur, worden op de hoogte gebracht als ze in aanmerking komen voor een premie. De hinderpremie bedraagt €2000 en is van kracht sinds 1 juli 2017.

Handelaars die in de tussentijd nog met klachten zitten over de hinderpremie, kunnen contact opnemen met het team Hinderpremie via de Vlaamse lijn 1700.