Menu

Studie naar potentieel kleine waterkrachtcentrales op komst

07 jun Studie naar potentieel kleine waterkrachtcentrales op komst

In het najaar van 2015 won het startup bedrijf Turbulent de eerste prijs op het Startup Nation Summit in Monterry, Mexico. Zij ontwikkelen (kleine) waterkrachtcentrales. Inmiddels worden op het Albertkanaal installaties aangebracht die tussen de 1.600 en de 2.400 MWh opbrengen. Om deze techniek de mogelijkheid te geven om door te groeien, stelde ik aan de minister voor Leefmilieu en Ruimtelijke ordening vragen over het potentieel.

Naar aanleiding van de gestelde vragen gaat minister Schauvliege bij haar administratie een studie bestellen om het potentieel van deze techniek voor de niet-bevaarbare Vlaamse waterwegen (zoals kleine rivieren, kanalen en andere waterlopen) in kaart te brengen.

De klimaatproblematiek is urgent en er is een groot maatschappelijk bewustzijn dat er belangrijke stappen vooruit gezet moeten worden. Europa legt ons in dit kader ook verplichtingen naar hernieuwbare energie op naar 2020. Deze doelstellingen zullen met het recent gerealiseerde klimaatakkoord van Parijs alleen maar ambitieuzer worden. Alle mogelijke hernieuwbare en duurzame energiebronnen, zoals ook deze, zullen daarbij van pas komen.

Bekijk de techniek van Turbulent in de video.