Menu

Deurwaarders Tag

In tegenstelling tot de inning van gerechtelijke boetes door de FOD Financiën loopt de inning van achterstallige belastingen en andere vorderingen door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) efficiënt. Sinds 2010 is er al 310 miljoen euro...

Loading new posts...
No more posts