Menu

Financiën Tag

Uit een antwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz blijkt dat Vlaanderen 50 tot 100 miljoen euro zou kunnen besparen. Deze namiddag heeft Vlaams minister Annemie Turtelboom toegelicht dat de regering een positieve ruling...

In tegenstelling tot de inning van gerechtelijke boetes door de FOD Financiën loopt de inning van achterstallige belastingen en andere vorderingen door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) efficiënt. Sinds 2010 is er al 310 miljoen euro...

Loading new posts...
No more posts