Menu

“Tijd om onze fietsplannen uit te voeren”

20 nov “Tijd om onze fietsplannen uit te voeren”

Het fietsplan dat vandaag werd voorgesteld door de stad Antwerpen kan op goedkeuring rekenen van de Antwerpse liberalen. Meer nog, de voorstellen komen naadloos overeen met de initiatieven die de partij zelf al nam. Open Vld Antwerpen roept op om geen tijd meer verloren te laten gaan: “De tijd van plannen is voorbij, de fietsplannen moet nu zo snel mogelijk uitgevoerd worden.”

Vandaag stelde de burgemeester van Antwerpen een tiental maatregelen voor om de verkeersveiligheid te verhogen. De Antwerpse Open Vld verwelkomt het initiatief. De partij herkent in de maatregelen een groot deel van hun eigen voorstellen.

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz: “Ik ben blij dat het stadsbestuur fietsveiligheid ter harte neemt. Wij hebben gedurende de hele legislatuur voorstellen gelanceerd om hier werk van te maken. In het Open Vld fietsplan, dat ik deze zomer samen met Annemie Turtelboom voorstelde, hebben wij ook voorgesteld om groene fietsvierkanten in te voeren en de inrichting van kruispunten grondig aan te pakken. In district Antwerpen stelden we al concreet voor om de rood-fase voor afslaand autoverkeer aan te passen op een aantal kruispunten.”

Open Vld is ook blij dat er een oplossing komt voor vrachtwagens in de stad. Staatssecretaris Philippe De Backer had al eerder voorgesteld om de kilometerheffing ook in de stad toe te passen om vrachtverkeer tijdens drukke momenten te ontmoedigen. Het Open Vld fietsplan stelde ook voor om zwaar vrachtverkeer in woonwijken maximaal te weren.

Toch willen de Antwerpse liberalen ook een waarschuwing geven. Staatssecretaris en Antwerps lijsttrekker Philippe De Backer: “Het mag niet zo zijn dat deze plannen dode letters blijven. Aangaande de maatregel voor de zwarte punten in de stad werd er meer dan twee jaar geleden al op voorstel van onze fractieleidster Annemie Turtelboom een motie unaniem goedgekeurd die exact dezelfde opdracht gaf aan de schepen van mobiliteit. Het feit dat dit nu nog altijd wordt opgenomen als een ‘to-do’ actiepunt, spreekt boekdelen. We mogen echt geen tijd meer verliezen. Ik ben blij dat de maatregelen die we met Open Vld al eerder voorstelden, nu gehoor krijgen. Laten we hier nu snel werk van maken.”

Lees hier het fietsplan van Open Vld Antwerpen.