Menu

Toekomstige stadsecoloog moet watervisie voor Antwerpen opstellen

25 sep Toekomstige stadsecoloog moet watervisie voor Antwerpen opstellen

Ik deel de zorgen van de actiegroep ‘De Waterzaak’ die zich te recht zorgen maken om het de droge vijver in het stadspark. Zij pleiten voor een algemeen duurzaam waterbeleid in de stad. Met Open Vld kunnen we dit volledig onderschrijven.

Dit is een taak op maat voor de stadsecoloog die wij voorstellen in ons programma. Eén iemand met directe toegang tot het college die het overzicht houdt over de maatregelen die de stad neemt inzake milieu en klimaatdoelstellingen. Deze stadsecoloog maakt een ‘Watervisie’ die onze stad, met de Schelde door zijn hart, waardig is.