Menu

Vlaams Parlement breidt procedure voor noodleveranciers uit

28 okt Vlaams Parlement breidt procedure voor noodleveranciers uit

De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen hebben niet alleen een grote impact op de factuur van burgers en bedrijven, maar hebben ook als gevolg dat bepaalde leveranciers in financiële problemen terechtkomen. Om ervoor te zorgen dat klanten toch nog gas en elektriciteit geleverd krijgen in geval van faling, werd Fluvius aangesteld als noodleverancier. Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) dienen nu, na grondig overleg met Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), een voorstel van decreet in om ook in geval van gerechtelijke reorganisatie, beroep te kunnen doen op een noodleverancier. “Met dit decreet zorgen we ervoor dat niemand in de kou blijft staan en beroep kan doen op Fluvius als noodleverancier”, aldus de indieners.

In het verleden werd reeds decretaal bepaald dat noodleveranciers, in Vlaanderen is dat Fluvius, elektriciteit en gas moeten blijven leveren aan klanten van leveranciers die in moeilijkheden zitten. Dit decreet bepaalde echter dat de procedure van noodleverancier enkel mogelijk was bij faling van een leverancier. In het Vlaams Parlement ligt nu een decreet voor van de meerderheidspartijen om ook de klanten van leveranciers die vervat zitten in een gerechtelijke reorganisatie bij een noodleverancier onder te brengen.

Een gerechtelijke reorganisatie houdt immers in dat de leverancier niet wordt failliet verklaard behoudens op eigen aangifte en, indien de schuldenaar een rechtspersoon is, deze niet gerechtelijk kan worden ontbonden. Zo kon het dus zijn dat mensen wiens leverancier verwikkeld was in een gerechtelijke procedure, geen beroep konden doen op Fluvius als noodleverancier.

“Hiermee verhogen we de rechtszekerheid voor de klanten, maar vermijden we ook dat kosten door de schuldregeling van een gerechtelijke reorganisatie en bijkomende kosten opgebouwd tijdens deze procedure, gesolidariseerd worden op de energiefactuur”, stellen de indieners van het voorstel.

Het voorstel van decreet werd vandaag besproken en goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.