Menu

Vlaams Parlement zet licht op groen voor loket om eengemaakte woon- en energiepremie aan te vragen

19 nov Vlaams Parlement zet licht op groen voor loket om eengemaakte woon- en energiepremie aan te vragen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de oprichting van een uniek loket voor een vereenvoudigde woon- en renovatiepremie. Die eengemaakte premie (MijnVerbouwpremie) moet ervoor zorgen dat meer Vlamingen de intentie om te renoveren ook omzetten in daden. Vlaams Parlementsleden Willem-Frederik Schiltz en Gwenny De Vroe, respectievelijk fractieleider voor Open Vld en voorzitter van de Commissie Energie, zijn tevreden met deze stap: “Wie nu renoveert moet zich door een kluwen van procedures en premies worstelen. Die administratieve mallemolen roepen we nu een halt toe. Tegen volgend najaar moet iedere particulier en elk bedrijf bij één online loket terechtkunnen voor renovaties en energiebesparende investeringen.”

De Vlaamse Regering heeft al langer plannen voor een vereenvoudigde woon- en energiepremie. Het is een publiek geheim dat verbouwers niet altijd vlot hun weg vinden in het bos aan premies. Daardoor zitten velen onder hen met vragen, maar de verschillende bevoegde instanties sturen hen vaak van het kastje naar de muur. De bedoeling is dat aanvragers in de toekomst op een unieke plaats terechtkunnen om ondersteund te worden bij hun verbouwingen.

“Vandaag keurden we de plannen voor het loket om die eengemaakte premie aan te vragen definitief goed. Met het oog op maximale gebruiksvriendelijkheid komt er één online loket met daarin zowel de verbouw- en renovatiepremies van alle overheden als de premies van netbeheerder Fluvius”, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe: “Vanaf de tweede helft van 2022 kunnen verbouwers hier terecht. De komende dertig jaar moeten we zowat drie miljoen woningen in Vlaanderen energetisch renoveren om de doelstelling van 2050 te halen. Een duidelijk premiestelsel is dan ook een belangrijke stap om mensen aan te zetten tot renoveren en hen daar ook voor te belonen.”

De vereenvoudigde premie zal werken met drie doelgroepen (twee inkomensafhankelijke en een algemene doelgroep) en acht categorieën van werken, van dak- en buitenmuurrenovatie tot gascondensatieketels en hernieuwbare energie. De Vlaamse Regering keurde de voorwaarden en bedragen nog niet definitief goed. Wijzigingen zijn dus mogelijk. Meer info: http://www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.