Menu

Vlaams Parlement zet licht op groen voor oprichting databank voor premies en subsidies inzake energie

08 jul Vlaams Parlement zet licht op groen voor oprichting databank voor premies en subsidies inzake energie

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde gisteren een voorstel van decreet van Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) goed waarmee de basis wordt gelegd voor de uitbouw en het beheer van een databank voor premies en subsidies inzake energie. “Met deze databank wordt het onder andere mogelijk om de voorbereiding van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid te ondersteunen en dat beleid te monitoren en te evalueren. Het zorgt er ook voor dat we werk kunnen maken van de uitbetaling van de retroactieve investeringspremie voor PV-installaties en de warmtepomppremie”, klinkt het bij de indieners van het voorstel.

De doelstellingen van deze databank zijn talrijk. Ze zal niet alleen dienen om het Vlaamse energie- en klimaatbeleid te ondersteunen, maar ook om dat beleid en de Vlaamse en Europese doelstellingen inzake klimaatbeleid te evalueren en te monitoren. Ook zal ze data ter beschikking stellen voor communicatie en sensibilisering en data aanleveren voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat. Verder is het de bedoeling dat deze databank aangevraagde en toegekende premies en subsidies controleert en energiefraude opspoort.

Met dit voorstel van decreet wordt ook gezorgd voor een rechtsgrond voor de uitbetaling van de warmtepomppremie en de retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen werden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller.

“Om deze uitbetaling zo snel mogelijk te laten gebeuren, hebben we ervoor gekozen om dit voorstel van decreet rechtstreeks naar de plenaire vergadering te brengen”, aldus de indieners van het voorstel.