Menu

Vlaamse Regering keurt compensatie voor warmtepompeigenaars goed

04 jun Vlaamse Regering keurt compensatie voor warmtepompeigenaars goed

Na de eerdere premie voor zonnepaneleneigenaars keurde de Vlaamse Regering vandaag een extra compensatie voor warmtepompeigenaars goed. Zij ondervonden dan ook vaak het grootste financieel nadeel van de beslissing van het Grondwettelijk Hof om het principe van de terugdraaiende teller bij zonnepaneleneigenaars met een digitale meter te vernietigen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is tevreden met deze bijkomende ondersteuning voor warmtepompeigenaars: “We hebben als partij vaak gewezen op het belang van een extra premie. Van alle zonnepaneleneigenaars hebben degenen met een warmtepomp de grootste inspanning gedaan voor ons klimaat. Tegelijk worden zij momenteel het zwaarst getroffen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we hen extra tegemoetkomen.”

Eigenaars van zonnepanelen die ook een warmtepomp hebben worden extra hard getroffen door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari dat het principe van de terugdraaiende teller bij zonnepaneleneigenaars met een digitale meter vernietigde. Daarom werkte de Vlaamse Regering specifiek voor die eigenaars een extra retroactieve investeringspremie uit. Deze bedraagt 1.163 euro voor alle types warmtepompen (lucht-lucht, lucht-water en geothermisch).

Alle eigenaars die een warmtepomp installeerden tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 en in diezelfde periode een zonnepaneleninstallatie kleiner dan 10 kW plaatsten komen in aanmerking voor de premie. De warmtepomp moet hierbij als hoofdverwarming worden gebruikt en ook nog vijf jaar in werking blijven nadat de eigenaar de premie ontvangt. Op basis van cijfers van Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) hebben 31.483 huishoudens er recht op. 13.312 of 42 procent daarvan heeft momenteel al een digitale meter. De premie moet binnen de zes maanden na plaatsing van de digitale meter worden aangevraagd en niet later dan 31 december 2025. De huishoudens die al een digitale meter hebben, moeten de premie aanvragen binnen de zes maanden na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. De aanvraag van deze premie is gelijkaardig aan die voor alle zonnepaneleneigenaars. Fluvius behandelt de aanvragen en het VEKA betaalt de premies uit.

De premiehoogte van 1.163 euro werd berekend op basis van het verschil in rendement tussen de situatie met terugdraaiende teller en zonder terugdraaiende teller voor elk type warmtepomp en dit over een termijn van 15 jaar. Vervolgens werd het gewogen gemiddelde genomen.

Tot slot werd er ook een retroactieve investeringspremie uitgewerkt voor een 530-tal andere installaties (bijvoorbeeld micro-WKK’s, pocketvergisters en kleinschalige windturbines), die gebruikmaakten van het principe van de terugdraaiende teller. Ook hier werd gewerkt met een referentie-installatie en een rendement van vijf procent op 15 jaar tijd.

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz hoopt dat we met de verschillende premies de negativiteit rond zonnepanelen nu achter ons kunnen laten: “Hopelijk kiezen opnieuw meer mensen ervoor om zonnepanelen te laten installeren. Een zonnepaneleninstallatie blijft immers interessant voor zowel klimaat als portefeuille. Deze wordt steeds terugverdiend en levert een lagere elektriciteitsfactuur op.”