Menu

Vlaamse Regering verlaagt registratierechten voor gezinswoning

28 sep Vlaamse Regering verlaagt registratierechten voor gezinswoning

Bij de recente begrotingsopmaak besliste de regering op aangeven van de liberalen om de registratierechten voor de eerste woning te verlagen van zes naar drie procent. Vlaams Parlementsleden Willem-Frederik Schiltz en Mercedes Van Volcem, respectievelijk fractieleider voor Open Vld en lid van de Commissie Wonen, zijn tevreden met deze maatregel om starters en jonge gezinnen te ondersteunen een woning aan te kopen: “In 2018 werden de registratierechten onder voormalig minister Tommelein al verlaagd van tien naar zes procent. Met deze nieuwe verlaging bewandelen we dit pad verder. Goed dat onze ministers Somers en Peeters hiervoor gevochten hebben.”

De Vlaamse Regering sleutelt opnieuw aan de registratierechten. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar drie in plaats van zes procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. “Naast die daling voor gezinswoningen, is er nog een scherpere verlaging voorzien voor wie kiest voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar vijf procent. Dat zal nu verder dalen naar één procent om zo de energetische renovaties de noodzakelijke impuls te geven”, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem: “Ik wijs al een aantal jaren op het belang van betaalbare woningen. De lage rente heeft de woningprijzen omhooggeduwd en jonge mensen kunnen vaak niet of moeilijk concurreren met de investeerders op de markt. De verlaagde registratierechten voor starters zijn dan ook een heel goede zaak. Op die manier zijn de komende generaties hopelijk ook in staat om een woning te verwerven.”