Menu

Vlaanderen dreigt zichzelf op zijspoor te zetten in Katowice

12 dec Vlaanderen dreigt zichzelf op zijspoor te zetten in Katowice

Voor Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz is de maat vol: “op de tribune -terecht- ambitieus klimaatbeleid steunen maar dan binnen regeringen de boel saboteren, dat moet gedaan zijn.” Het parlement heeft de regering meermaals opgedragen ambitie te tonen dus moeten alle regeringspartners dit uitdragen.
Op de klimaatconferentie van Katowice wordt gezocht naar methodes om het akkoord van Parijs van ambitie naar beleid te brengen. Dit is eerder technisch van aard. Daarnaast wordt ook van de politici verwacht dat ze een politiek signaal geven over hoe zij de klimaatverandering zelf ambitieuzer willen aanpakken.

Vanuit verschillende landen komen ook oproepen tot meer samenwerking en meer ambitie. De High Ambition Coalition, een groep van de meest ambitieuze én meest kwetsbare landen, heeft België gevraagd haar ‘Statement on Stepping Up Climate Ambition’ te ondertekenen. Deze tekst verwijst naar de duidelijke boodschap van het recente IPCC-rapport dat ons vraagt onze ambities en maatregelen aan te scherpen. Het zou een krachtig politiek signaal zijn om deze tekst mee te ondersteunen, zeker in het licht van de grote klimaatmars van begin december.
Het ziet er echter naar uit dat België ook deze opportuniteit zal missen om meer ambitie te tonen. De Vlaamse Regering, en meer bepaald N-VA, staat opnieuw op de rem.

Willem-Frederik Schiltz, die voor Open Vld aanwezig is op de klimaattop in Katowice, reageert verontwaardigd:
“De tekst die voorligt is een gedegen en ambitieuze tekst die we als Vlaanderen en België moeten ondersteunen. Het is haalbaar en het schept een duidelijkheid kader voor de inspanningen die we moeten doen en biedt zekerheid voor burgers en bedrijven die duurzaam willen investeren in klimaat. Het houdt geen nieuwe bindende doelstellingen in, het ondergraaft op geen enkele manier onze concurrentiekracht en koopkracht maar vraagt enkel om meer daadkracht. Het is tijd om kleur te bekennen van wie hier de zaken tegenhoudt. Wij willen samenwerken, maar er zijn partijen die blijven op de rem staan. Als we hier vertrekken zonder een handtekening van de Vlaamse regering is dat voor rekening van N-VA”.
Vandaag vergaderen de vier ministers van klimaat verder in Katowice. Bedoeling is dat we op het einde van de conferentie weten hoe we het Akkoord van Parijs concreet gaan invullen op vlak van meten en monitoren. Ook klimaatfinanciering is opnieuw een belangrijk punt. Het is daarnaast aan de individuele landen om een politiek signaal te geven hoe men zelf de klimaatambities wil aanscherpen om de doelstellingen van Parijs te bereiken. Als we deze tekst niet ondertekenen, missen we weer een belangrijke kans. Ik hoop dat de ministers zich de komende uren herpakken en alsnog aansluiten bij de High Ambition Coalition.