Menu

Vlaanderen kan personen die terugkeren uit ‘rode zones’ verplichte quarantaine opleggen

09 jul Vlaanderen kan personen die terugkeren uit ‘rode zones’ verplichte quarantaine opleggen

Vandaag werd in spoedbehandeling een nooddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement dat de juridische aspecten regelt voor Vlamingen die terugkeren uit het buitenland. Eerder vandaag besliste de federale regering in samenspraak met de GEES over een strategie voor de begeleiding van mensen die terugkeren uit zogenaamde risicozones. De aanpak maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones, afhankelijk van het risico op besmetting. Via het nooddecreet kan een verplichte quarantaine opgelegd worden en kunnen daar boetes aan gekoppeld worden voor wie zich niet aan de regels houdt.

Vandaag keurde het Vlaams Parlement een decreetswijziging goed die regels oplegt voor Vlamingen die terugkeren uit het buitenland. De Nationale Veiligheidsraad regelde eerder alle niet-essentiële reizen naar het buitenland door de lijst van landen die toegankelijk zijn voor Belgen strikt te beperken tot Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone (31 landen). Toch vereist de onstabiele gezondheidssituatie in sommige van deze regio’s die aanvankelijk als “veilig” werden beschouwd een duidelijk stappenplan, om het risico te beperken dat de epidemie in ons land heropflakkert. De algemene aanpak van grensoverschrijdende reisbeperkingen/aanbevelingen maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones.

Hoogrisicogebied

Via een decreetswijziging wordt nu ook het opleggen van een verplichte quarantaine door Vlaanderen en het beboeten van wie zich niet aan de regels houdt, geregeld. Door de wijzigingen kan de overheid personen van wie (nog) niet is aangetoond dat ze besmet zijn met COVID-19 toch het bevel geven tot een tijdelijke afzondering, wanneer deze een verhoogd risico hebben om deze besmettelijke infectie te hebben opgelopen. Die ‘personen met verhoogd risico’ zijn bijvoorbeeld personen die in contact geweest zijn met een besmettingsbron of die in een ‘hoogrisicogebied’ of een rode zone zijn geweest. Daarbij houdt men rekening met gebieden waar een lockdown is afgekondigd of gebieden die door CELEVAL als ‘hoogrisicogebied’ worden beschouwd. Wie in een ‘oranje zone’ geweest is, wordt gevraagd zich te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Daarnaast kunnen ook personen die uit ‘rode zones’ komen, verplicht worden om zich te laten testen.

“Door dit decreet vandaag in het Vlaams Parlement te stemmen, spelen we kort op de bal en kan er snel werk gemaakt worden van een efficiënte strategie met oog op de inperking van de verdere verspreiding van COVID-19”, zegt Vlaams Parlementslid voor CD&V Katrien Schryvers.

“Vlamingen willen duidelijkheid over waar ze op vakantie kunnen gaan en wat ze moeten doen wanneer ze terugkeren. Die duidelijkheid komt er nu. Met dit decreet zorgen we ervoor dat de kans op een heropflakkering van COVID-19 door terugkerende reizigers uit risicogebied beperkt wordt”, vult Vlaams Parlementslid voor N-VA Lorin Parys aan.

“Het versoepelen van de maatregelen, waardoor mensen opnieuw meer vrijheid hebben, brengt een risico met zich mee. Met dit decreet kan het risico op een verdere verspreiding van COVID-19 door mensen die terugkeren uit risicogebieden tijdens de zomervakantie, ingeperkt worden. Doel is om een tweede situatie zoals na de krokusvakantie te vermijden. Daarnaast zorgt het voor duidelijkheid. Daar snakt iedereen naar die uitkijkt naar zijn welverdiende vakantie”, zegt Vlaams fractieleider voor Open Vld Willem-Frederik Schiltz.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.