Menu

Voorstel circulaire economie breed gesteund in commissie

04 mrt Voorstel circulaire economie breed gesteund in commissie

Vandaag stelde Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz zijn plannen voor in de commissie economie van het Vlaams Parlement om van onze lineaire economie een circulaire economie te maken. “We verbruiken en vervuilen meer dan onze planeet kan dragen,” zegt Schiltz. “Met de omslag naar een circulair model dragen we niet enkel zorg voor het milieu maar versterken we onze economie en onze bedrijven. Onze economie is enorm afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen. Vroeg of laat raken die op en worden ze onbetaalbaar.”

Schiltz gaf toelichting bij zijn conceptnota over circulaire economie in de commissie economie van het Vlaams Parlement. Zijn betoog alsook zijn concepnota bevat een oproep aan alle ministers. ”Om onze welvaart te kunnen blijven garanderen moeten we de circulaire economie als systeem adopteren en afstand doen van ons huidig lineair economisch model.”

Circulaire economie zou 27.000 jobs opleveren
De circulaire economie staat tegenover de huidige lineaire economie. In deze ouderwetse economie betekent groei een toename van productie en bijkomende ontginning van grondstoffen, waarmee we meer verbruiken en vervuilen dan onze planeet kan dragen. “Wij zijn verantwoordelijk voor de klimaatopwarming en wanneer we voort blijven doen dreigt onze economische vooruitgang stil te vallen,” aldus Schiltz.

In een circulaire economie daarentegen kennen (gebruikte) grondstoffen een langer en kwalitatiever leven. Het is een economie waarin groei gerealiseerd wordt door waardebehoud en -creatie, waarin korte product-levenscycli vervangen worden door (oneindig) hergebruik maar ook door duurzamere businessmodellen in bedrijven en bij de overheid. Een transitie naar een circulaire economie kan 2,3 miljard euro toegevoegde waarde genereren voor Vlaanderen. Hiermee zouden er 27.000 nieuwe jobs gecreëerd kunnen worden, ofwel 1% van de huidige werkgelegenheid.

Tal van voorstellen
Schiltz houdt het niet bij theorie maar lanceert in zijn conceptnota tal van voorstellen voor elke Vlaamse minister om de transitie te starten. Hij stelt aan minister Homans voor om sterker in te zetten op de flexibiliteit van nieuwe gebouwen. School- en kantoorgebouwen bijvoorbeeld zo ontwerpen dat ze na gebruik nog andere functies kunnen krijgen. Schiltz stelt ook voor om circulaire economie in de eindtermen op te nemen. “Jongeren zijn de succesfactor van onze welvaart. Het is belangrijk dat ze vertrouwd raken met het idee van circulaire economie. De minister van onderwijs zou de leer van circulaire economie aan de eindtermen moeten toevoegen,” aldus Schiltz.
U vindt de volledige conceptnota hier.