Menu

Voorstel van decreet wijzigt Vlaamse Codex Fiscaliteit

27 apr Voorstel van decreet wijzigt Vlaamse Codex Fiscaliteit

Essentiële aangifte- en betaaltermijnen aangepast aan coronacrisis

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het hele maatschappelijke leven, ook op de bereikbaarheid van diensten en  voor het bekomen van informatie en wettelijke documenten. “Dat heeft dan weer gevolgen voor het nakomen van bepaalde verplichtingen binnen wettelijk bepaalde termijnen aangaande fiscaliteit, zoals gedefinieerd binnen de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het betreft onder meer aangifte- en betaaltermijnen, zowel voor particulieren, bedrijven als lokale overheden.” Dat zeggen Wilfried Vandaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), fractieleiders van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Zij dienen daarom een voorstel van decreet in. Dat heeft vooral gevolgen voor de verkeersbelasting voor bedrijven, de opcentiemen inzake onroerende voorheffing en de erfbelastingen.

Heel wat termijnen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF) kunnen door Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, versoepeld worden op basis van overmacht, namelijk de huidige coronacrisis. Om die versoepeling door te voeren is met andere woorden geen aanpassing nodig van de codex. De codex voorziet reeds de nodige mogelijkheden om diverse termijnen tijdelijk te milderen. Daarvoor is dus geen aanpassing van de codex nodig. Denk aan de erfbelasting en registratierechten. Voor die belastingen wordt een algemene termijnverlenging voorzien tot 2 maanden na het einde van de periode van de verstrengde coronamaatregelen. Tevens besliste bevoegd minister Matthias Diependaele om de inkohiering van de onroerende voorheffing voor ondernemingen uit te stellen. Dit is vaak een zware belasting voor bedrijven en het uitstel moet hen wat ademruimte geven in deze moeilijke tijden.

Nieuw voorstel van decreet

“Bepaalde termijnen kunnen uiteraard niet eenzijdig door Vlabel gemilderd worden”, zeggen de fractieleiders van de meerderheidspartijen. Om die termijnen te wijzigen dienden ze een voorstel van decreet in. “Dit voorstel van decreet voorziet drie belangrijke aanpassingen.”

Ten eerste uitstel van de betaling van de verkeersbelasting voor bedrijven. De normale betaaltermijn voor verkeersbelasting bedraagt 2 maanden. Om bedrijven opnieuw zoveel mogelijk ademruimte te geven, verlengen we de betaaltermijn tijdelijk tot 6 maanden.

Ten tweede stellen we de uiterste datum uit voor steden en gemeenten voor het doorgeven van hun opcentiemen inzake onroerende voorheffing. Voor 31 januari moesten de lokale besturen beslissen over dat tarief. Tot 20 mei kunnen ze hun tarief desgewenst nog aanpassen. Voor het doorgeven van de tarieven aan de Vlaamse Belastingdienst krijgen zij dan ook uitstel tot 31 mei (in plaats van 1 maart). Dit geeft lokale besturen de kans ook hun steentje bij te dragen om de gevolgen van deze crisis op te vangen, bijvoorbeeld door hun opcentiemen te verlagen of te differentiëren.

Ten derde zorgt het nieuwe decreet voor een accuratere en correctere bepaling van de erfbelasting. Specifiek komt er een extra moment om de waarde te bepalen van aandelen die worden geërfd door overlijdens tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 en door overlijdens vóór 13 maart 2020 waarvoor de aangiftetermijn nog niet verstreken was op 13 maart 2020, de facto dus voor 13 november.

Aandelen en andere financiële instrumenten die worden geërfd, moeten aangegeven worden voor de waarde die ze hebben op een bepaald moment. Dat waarderingsmoment is momenteel ofwel de datum van het overlijden, ofwel een maand later, ofwel twee maanden later. Ingevolge de coronacrisis is de beurswaarde van aandelen evenwel behoorlijk gedaald. Erfgenamen riskeren erfbelasting te betalen op een hoger bedrag dan wat de aandelen effectief waard zijn. Dat willen de meerderheidspartijen aanpassen. In het voorstel van decreet wordt daarom tijdelijk een vierde waarderingsmoment ingevoerd, namelijk de derde maand na het overlijden. Ook bij de bankencrisis in 2008/2009 werd een dergelijke maatregel ingevoerd.

“Met deze aanpassingen worden essentiële termijnen adequaat aangepast aan de huidige situatie”, aldus de indieners. Het voorstel wordt volgens de procedure van ‘spoedbehandeling’ meteen ter stemming voorgelegd in de plenaire vergadering deze namiddag.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.