Menu

We moeten meer ambitie tonen op gebied van hernieuwbare energie

14 jun We moeten meer ambitie tonen op gebied van hernieuwbare energie

Een verhoging van de doelstelling hernieuwbare energie is geen totale verrassing. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement pleitten hiervoor, resp. voor 30% en 35% in plaats van de afgesproken 27% hernieuwbare energie in 2030. De 32% die nu overeengekomen is, wijst duidelijk op een politiek compromis daartussen. Dit is al een goed ontwikkeling.

“We moeten als België en Vlaanderen meer ambitie tonen en niet langs de zijlijn blijven staan. We mogen in dit debat niet in één naam genoemd worden met landen die klimaatsceptisch zijn, landen die nog volop afhankelijk zijn van steenkool en dat willen blijven”, aldus Willem-Frederik Schiltz. Onze steenkoolmijnen zijn al lang dicht, daar wordt nu hernieuwbare energie geproduceerd.

Een verhoging van de doelstelling moet ons beleid een nog grotere stimulans geven om verder in te zetten op hernieuwbare. We moeten “vollen bak” inzetten op hernieuwbare energie. Open Vld zal niet een remmende factor zijn. We zijn goed op weg. We hebben onze doelen binnen bereik, maar we moeten wel doorpakken. Dit moet ook het standpunt zijn uit de mond van al onze ministers op internationaal niveau: België steunt de ambitie voor 32%, ze zal de doelstellingen halen en houdt vast aan de kernuitstap.

In 2025 gaat de laatste kerncentrale toe en we weten wat daarvoor in de plaats moet komen: meer energie-efficiëntie, vraagsturing, opslag en veel meer hernieuwbare energie. Het langer openhouden van kerncentrales remt investeringen in hernieuwbare energie af, zo stelde het rapport van het Federaal Planbureau begin dit jaar nog. Dus ik ben ervan overtuigd dat die bevestigde uitstap de markt van hernieuwbare energie nog een extra boost zal geven. Bovendien mag ook niet vergeten worden wat de transitie naar hernieuwbare energie België oplevert: minder uitstoot, leefbaardere omgeving, meer innovatie, meer jobs…… De energie omslag creëert voor velen heel veel kansen, die mogen we onder geen beding missen.