Menu

WIJ WILLEN MEER DAN 6% BESPAREN OP POLITIEK

19 dec WIJ WILLEN MEER DAN 6% BESPAREN OP POLITIEK

Iedereen haalt de broeksriem aan, voor ons mag de politiek een extra inspanning doen. Daarom leggen we het voorstel neer om bovenop een besparing van 6% partijdotaties ook nog eens 5% te besparen op de lonen van parlementairen. Dit levert €750.000 extra besparing op, voor een totaal van €1,5 miljoen. Een verdubbeling van de oorspronkelijke besparingsoperatie.
In het Bureau van het Vlaams parlement lag een voorstel van de parlementsvoorzitter om 6% te besparen op de werking van het Vlaams parlement, de fractietoelagen en de partijdotaties. Alle partijen hadden echter hun eigen voorstellen om de financiering van de politiek te herbekijken. Open Vld wilde daarbij verder gaan dan de 6% die op tafel lag. Daarom stelde Willem-Frederik Schiltz in het bureau van het Vlaams parlement voor om dit debat grondig en sereen te voeren en tot één gedragen hervorming te komen. Hij betreurt dat dit gelekt werd en bewust verkeerd werd voorgesteld.
“Wij vinden het logisch dat er wordt bespaard op de werking van de politiek. We moeten het goede voorbeeld geven en ook de broeksriem aanhalen zoals iedereen. Wij willen daarbij verder gaan dan de 6% die op tafel ligt. Dat was ons standpunt in het bureau en dat blijft het vandaag nu de discussie in de media wordt gevoerd. Uiteraard zijn we bereid het voorstel van 6% al te steunen en tegelijk roepen we de andere partijen op om méér te besparen. De kous mag hiermee niet af zijn. De 6% mag geen schaamlapje zijn om de fundamentele discussie uit de weg te gaan”, zegt Schiltz.
Concreet legt Open Vld twee bijkomende elementen op tafel. “Ten eerste willen we dat Vlaamse parlementsleden zelf een inspanning doen en 5% inleveren op hun loon. In de Kamer is dat al sinds 2012 het geval, hoog tijd dat het Vlaams parlement nu volgt.” Ten tweede wil Open Vld het hele systeem van partijfinanciering grondig hervormen. “Dit is immers ontspoord. Er zijn partijen die zo veel geld hebben dat ze immo-makelaar spelen door met belastinggeld vastgoed op te kopen en te verhuren. Dat is nooit de bedoeling geweest. De partijdotaties dienen om een normale politieke werking te financieren. Er moet dus een eerlijker systeem komen met een faire inspanning van de grootsten.”