Menu

Willem-Frederik Schiltz roept op tot meer transparante sociale mediabedrijven

20 jan Willem-Frederik Schiltz roept op tot meer transparante sociale mediabedrijven

De bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten leidt ook bij ons tot een scherp debat over de vrijheid van meningsuiting. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is er bezorgd over dat die wordt ingeperkt. Hij roept tijdens de plenaire vergadering op om sociale mediaplatformen te dwingen tot meer transparantie. “De vrije meningsuiting is ontzettend belangrijk. Het laat toe dat ideeën botsen en zorgt ervoor dat we van elkaar leren en vooruitgaan. Dat is het hart van onze liberale democratie. Maar ook vrijheid kent haar grenzen. Zo eindigt mijn vrijheid om met mijn vuist te zwaaien waar uw neus begint. Oproepen tot geweld en discriminatie kan niet. Ook niet via het internet. Dat is vastgelegd in de wet. Die wet en de rechters die erop toezien bepalen de grens en niemand anders. Ook niet de sociale mediabedrijven. Facebook, Twitter,… dwingen tot meer transparantie kan leiden tot een sterkere vrijheid van meningsuiting. Dat is het doel”, zegt Willem-Frederik Schiltz.

De gebeurtenissen van woensdag 6 januari in Washington D.C. lieten niemand koud. President Trump hitste de afgelopen weken, maanden en zelfs jaren de bevolking op. Dit leidde tot de bestorming van het parlement. Daarnaast hebben ook de sociale mediaplatformen boter op hun hoofd. Eerst doen ze jarenlang niets. Nu beslissen ze plots toch om in te grijpen en Donald Trump te bannen, weliswaar op het moment dat er al een andere president verkozen is. “Van heel veel moed getuigt dat niet”, zegt liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz. Hij is bezorgd dat de vrije meningsuiting ook bij ons wordt ingeperkt. Daarom roept hij de Vlaamse en federale regeringen op om meer openheid af te dwingen van sociale mediabedrijven over hun algoritmes.

“Het lijkt erop dat die techgiganten, die monopolies die Facebook en Twitter ondertussen toch wel geworden zijn, op een zeer specifieke manier omgaan met onze regels rond vrijheid van meningsuiting. Zij bepalen wie zich op hun platformen mag bevinden en wie niet. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarnaast hebben we ook geen zicht op hoe de informatie wordt verstrekt. Wie krijgt welke meningen te zien? Wie bepaalt wat ik te zien krijg en wat ik niet te zien krijg? Dat gebeurt allemaal via algoritmes. Maar hoe die opgesteld zijn, weten we vandaag niet”, aldus Schiltz. “Dat moet anders. We moeten weten op welke manier onze data worden gebruikt, verkocht, doorgesluisd. We moeten weten hoe onze meningen worden opgelepeld aan anderen. We zullen dus samen met deze privébedrijven nagaan hoe ze binnen de wet kunnen werken. Tegelijkertijd zullen we er op toezien dat ze niet verdergaan dan wat de wet hen toestaat. De vrije meningsuiting helder afbakenen zorgt voor een sterkere vrijheid daarbinnen. Daar ga ik voor.”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van fractieleider Schiltz: “Ook in Europa moeten we nadenken over de rol van sociale media en van techbedrijven. Dat moet voor een stuk via wetgeving. Europees is er de Digital Services Act, een heel belangrijk wetgevend initiatief van de Commissie. We zullen met de Vlaamse Regering in dialoog gaan met de federale collega’s alsook met de Commissie om daar verder aan te werken. Ook federaal en Vlaams zijn er initiatieven die een impact zullen hebben op videoplatformen zoals onder andere YouTube.”

De liberale fractieleider sluit af met een interessante vergelijking: “Banken zijn platformen die ons geld beheren. We verwachten van hen maximale transparantie. Sociale media zijn platformen die onze mening en onze stem beheren. Ook van hen mogen we maximale transparantie verwachten.”

Tot slot staat Schiltz specifiek stil bij de rol van mediawijsheid in het onderwijs om jongeren weerbaarder te maken: “Het is een belangrijk instrument in de strijd tegen fake news en wil mensen mondiger en slimmer maken wanneer ze zich in de digitale wereld begeven.”

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.