Menu

Zonnepanelen op grote daken: meerderheidspartijen vragen extra inspanning

24 nov Zonnepanelen op grote daken: meerderheidspartijen vragen extra inspanning

Gezien de dalende investeringskosten voor zonnepanelen en de sterk gestegen elektriciteitsprijzen worden zonnepanelen steeds rendabeler. Daarom stellen Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Andries Gryffroy (N-VA) en Robrecht Bothuyne (CD&V) voor om eigenaars (of pachters) van grote gebouwen te verplichten om op hun dak een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen te installeren. Hun voorstel van decreet werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd. “De verplichting zal van toepassing zijn op de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van gebouwen met op jaarbasis een afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit van meer dan 1 GWh.”

Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid in de globale strijd tegen klimaatverandering en wil de komende jaren verdere stappen zetten om het energiesysteem koolstofarmer en duurzamer te maken. Met het oog op het realiseren van de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen zet Vlaanderen in op het verbeteren van de energie-efficiëntie, het verhogen van het aandeel hernieuwbare energiebronnen, en het flexibeler en performanter maken van de energie-infrastructuur. Uiteraard onder de basisvoorwaarde dat de energiefactuur betaalbaar blijft voor gezinnen en competitief voor ondernemingen.

EnergyVille en het VITO hebben het technisch potentieel voor de opwekking van hernieuwbare energie uit fotovoltaïsche zonnepanelen op daken en onshore windinstallaties in België geraamd op liefst 118 GW. Gezien de dalende investeringskosten voor zonnepanelen en de sterk gestegen elektriciteitsprijzen worden zonnepanelen ook steeds rendabeler. Het moment dus om een tandje bij te steken.”, aldus Willem-Frederik Schiltz, fractieleider Open Vld.

Naast het reeds goedgekeurde pakket aan maatregelen, willen we ook kijken naar onbenutte dakoppervlakten van grote gebouwen en dat potentieel aan zonne-energie verplicht aanboren.” zegt hoofdindiener Andries Gryffroy (N-VA). “Concreet zal de verplichting om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen van toepassing zijn op de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van gebouwen met op jaarbasis een afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit van meer dan 1 GWh. Het betreft hier een doelgroep vanongeveer 2.500 afnamepunten binnen zeer uiteenlopende sectoren.   We geven de Vlaamse Regering de mogelijkheid om nog voorwaarden te bepalen waaronder andere vormen van hernieuwbare energie of participatie in een hernieuwbare-energieproject ook in aanmerking worden genomen voor het voldoen aan de verplichting

“De verplichting zal ook van toepassing zijn op gebouwen van ‘publieke organisaties’ met een afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit van meer dan 500 MWh. Bij die overheidsgebouwen is ook nog veel potentieel, want op slechts 12% van de publieke gebouwen is er reeds PV geplaatst zijn. De energiecrisis toont aan dat een extra impuls om de aardgasafhankelijkheid en de energieafhankelijkheid van Vlaanderen te verkleinen nodig en nuttig is. En daarbij moet de overheid het goeie voorbeeld geven. Lokale besturen, welzijnsinstellingen of scholen die zelf niet de middelen hebben om te investeren kunnen rekenen op het VEB om deze financiering te doen.”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V).