Menu

29 apr

Open VLD wijst nieuwe bouwcode af: “Laat bewoners voor hun buurt woonnoden bepalen”

Antwerpen –

Open VLD, eerste lid van de Antwerpse meerderheid en nu oppositie, wijst de nieuwe bouwcode af. Ze biedt onvoldoende rechtszekerheid. “Laat bewoners toch eerst zelf de noden bepalen voor hun buurt”, zegt Willem-Frederik Schiltz, Antwerps Open VLD-lijsttrekker.

De bouwcode staat maandagavond op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad. Hierin staan de regels rond wat er mag worden gebouwd en verbouwd in de stad. Het doel van het stadsbestuur was vooral om deze bouwcode te vereenvoudigen. Open VLD is niet overtuigd en zal dus tegen stemmen.

“De uitgangspunten voor deze nieuwe bouwcode zijn goed”, zegt Schiltz. “Er werd gezocht naar meer rechtszekerheid. Alleen vinden we die principes niet terug in het document dat nu voor ligt. Het is een gedetailleerde bouwcode waarin zelfs wordt vastgelegd welke plantjes mensen nog in hun tuin mogen planten. Hoe ga je dit controleren? Daar tegenover staat dan weer dat het schepencollege de vrijheid heeft om van deze regels af te wijken. Dit voedt alleen maar de perceptie van willekeur. Er is geen rechtszekerheid. Bewoners en projectontwikkelaar komen daardoor op gespannen voet met elkaar te staan en dit is niet nodig.”

Schiltz vindt het onzinnig om een bouwcode op te maken voor heel de stad. Daarbij wordt dan voorbij gegaan aan dat wijken in Antwerpen sterk van elkaar kunnen verschillen.

“De bouwcode is een ‘one size fits all’ en net als bij T-shirts weten we dan dat die niet altijd even goed passen”, zegt de Open VLD-lijsttrekker. “Er moet daarom van onderuit worden gewerkt. De bouwcode moet een algemeen kader aanreiken. Daar binnen moet met de bewoners in de buurten worden gekeken wat de daadwerkelijke noden zijn. Op sommige plekken zijn eengezinswoningen nodig en op andere plekken is er misschien ruimte voor een appartement. Het zelfde voor bijvoorbeeld groen en open ruimte. Samen met de bewoners moet er dus een strategisch plan worden opgemaakt.”