Menu

Laat andere spelers ongebruikte Antwerpse stations bedienen

30 mrt Laat andere spelers ongebruikte Antwerpse stations bedienen

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz en Kamerlid Christian Leysen willen dat de spoor- en stationsinfrastructuur in en rond Antwerpen wordt opengesteld voor andere spelers op de markt. Ze reageren daarmee op het bericht dat de NMBS-station Noorderdokken wil sluiten. Schiltz en Leysen zien in de ongebruikte Antwerpse stations en het ringspoor net een manier om met een S-Ring, een bovengrondse metro, een snelle verbinding door de stad en met de haven te creëren. “Als de NMBS het niet meer wil doen, geef anderen dan de kans” luidt het bij de twee liberalen.

De NMBS wil een aantal treinstations schrappen om het aanbod tussen grote steden te vergroten en de rampzalige stiptheid te verbeteren. In de stad Antwerpen gaat het over het station Antwerpen-Noorderdokken, dat zich op het kruispunt van de Antwerpse wijk Luchtbal, district Ekeren en district Merksem bevindt.

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz en Kamerlid Christian Leysen, beide Antwerpse Open Vld’ers, begrijpen de overweging die de NMBS maakt. Volgens hen hoeft het echter niet zo te zijn dat wanneer de NMBS het station niet meer bedient, het station helemaal in onbruik geraakt. Volgens Schiltz en Leysen is dit in het verleden al te vaak gebeurd, bijvoorbeeld met stations Linkeroever, Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost.

De twee Antwerpse liberalen zien een grote opportuniteit in de ongebruikte Antwerpse treinstations en de aanwezige spoorinfrastructuur zoals het Ringspoor, dat minder intensief wordt benut sinds de aanleg van de Noord-Zuidverbinding tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal. Als de NMBS daar niet meer of minder gebruik van wil maken, moeten andere maatschappijen, waaronder ook private partners, de kans krijgen om die infrastructuur te gebruiken. In het verleden pleitte de Antwerpse Open Vld afdeling al meermaals voor de creatie van een Stedelijk Vervoersbedrijf, dat de regie hiervan in handen zou kunnen nemen.

Dit zou het mogelijk moeten maken een S-Ring te creëren, een bovengrondse metro die wél nog gebruik maakt van de ongebruikte stations en het ringspoor. Dat maakt het ook mogelijk om het openbaar vervoer tot in de haven te nemen. Er werken vandaag bijna 70.000 mensen in de haven. Met de indirecte tewerkstelling erbij gaat het over rond de 150.000 mensen. Vandaag zijn die voor het overgrote merendeel aangewezen op de auto om op hun werk te geraken. Bij gebrek aan een snel alternatief staan ze vaak samen met al het andere verkeer vast op de Antwerpse ring. Met de werken aan de Oosterweelverbinding in het verschiet zal dat er ook niet op verbeteren.

Concreet zou het erop neer komen dat een bovengrondse metro van de Waaslandhaven naar de haven op Rechteroever zou rijden met stops op het Ringspoor rond de binnenstad en dat allemaal op de bestaande sporen en zonder ook maar 1 meter extra spoor te leggen. Een aantal oude stations zoals Linkeroever, Antwerpen-Oost, Dam en Haven, zouden daarvoor moeten heropend worden. Enkele nieuwe haltes op strategische locaties (vb Melsele, Schijnpoort) zorgen voor vlotte overstapmogelijkheden op tram en premetro.

Schiltz: ““Als je mensen vraagt om zich anders te gaan verplaatsen, dan moet je ze ook echte alternatieven bieden. Als we daarvoor willen zorgen, laat ons dan slim gebruik maken van de infrastructuur die er vandaag al is om morgen een grote stap voorwaarts te zetten. Als de NMBS het niet meer kan of wil, geef dan de kans aan andere spelers om die infrastructuur in te zetten.”

Christian Leysen: “Je verplaatsen is een basisrecht. We betalen met z’n allen belastingen opdat de overheid daarvoor zorgt. Als blijkt dat ze daar niet in slaagt, dan moet je durven zeggen dat je anders het gaat regelen. Dat kan voor mij zijn met externe partners, aangestuurd door stad en haven.”